Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa [WF-FI-N112-FPP] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa [WF-FI-N112-FPP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45
sala 1454
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Adam Świeżyński
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOwbJ9-sJ_AhKiJ7-4klpE9Uobb5o2x9wVIBFGE6W30E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b4670c8-2944-491e-b63c-de588da4b8d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Zostanie podana na początku zajęć.

Zakres tematów:

1. Przyroda

2. Poznanie naukowe

3. Poznanie filozoficzne

4. Materia

5. Czas i przestrzeń

6. Prawa przyrody

7. Życie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstu

- analiza innych materiałów tematycznych

- dyskusja tematyczna

- studium przypadku

- praca zespołowa

Weryfikacja efektów kształcenia:

- na podstawie przygotowania i prezentacji treści wybranego tekstu oraz pojęć

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas ćwiczeń

- umiejętność wykazania się wiedzą w czasie zaliczenia ćwiczeń

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji zagadnień związanych z zajęciami

Skala oceny za obecność na ćwiczeniach:

8 - 5

7 - 4,5

6 - 4

5 - 3,5

4 - 3

3-0 - 2

Skala oceny za istotną aktywność podczas ćwiczeń:

co najmniej 16 odnotowanych aktywności: 5

15-12 odnotowanych aktywności: 4,5

11-8 odnotowanych aktywności: 3,5

7-4 odnotowanych aktywności: 3

Ocena końcowa jest średnią ważoną z obecności podczas zajęć (1/4), aktywności podczas zajęć odnotowanej przez prowadzącego (1/4) i oceny z części zaliczeniowej (1/2).

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)