Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo aktowe po PRL [WNHS-HI-DzAPRL] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dziedzictwo aktowe po PRL [WNHS-HI-DzAPRL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominik Zamiatała
Literatura:

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie Archiwalnym, t. 1-2, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2009.

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1098

Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, s.1248.

Graczyk R. Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia analizę wybranych problemów:1.Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia; 2. Dziedzictwo aktowe po PRL – zarys ogólny; 3. Dokumentacja zawarta w AAN; 4. Praca z dokumentem; 5. Dokumentacja po policji politycznej przechowywana w Instytucie Pamięci Narodowej; 6. Jak czytać teczki UB/SB; 7. Praca nad aktami wytworzonymi przez organa bezpieczeństwa; 8. Dokumentacja przechowywana w Centralnym Archiwum Wojskowym; 9. Wojewódzkie Archiwa Państwowe na przykładzie Państwowego Archiwum w Warszawie; 10. Archiwum sejmowe; 11. Archiwum Polskiego Radia i Telewizji; 12. Dokumentacja zawarta w archiwach kościelnych centralnych i diecezjalnych; 13. Archiwum Solidarności; 14. Archiwa prywatne – niedoceniany zasób dokumentacyjny okresu PRL; 15. Wystawianie ocen.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersatorium. Kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne. Opanował umiejętność swobodnego korzystania z zasobów dokumentacyjnych po okresie PRL przechowywanych w różnych archiwach, potrafi poprawnie i logicznie analizować informacje w nich zawarte:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji zwartych w dokumentach archiwalnych z okresu rządów komunistycznych w Polsce;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi wyszukiwać i analizować źródła dotyczące historii PRL;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wyszukuje u analizuje dokumenty z czasów PRL;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi bardzo dobrze wyszukiwać i analizować źródła i samodzielnie wyciągać z nich wnioski.

Uwagi:

Historia II rok mgr. Zajęcia obowiązkowe. Dopuszczalna jedna nieobecność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)