Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania [WF-ZPS-N-BPZC] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Biologiczne podstawy zachowania [WF-ZPS-N-BPZC]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 8:30 - 10:00
sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-03 08:30 : 10:00 sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14
2022-12-17 08:30 : 10:00 sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14
2023-01-21 08:30 : 10:00 sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14
2023-02-04 08:30 : 10:00 sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14
2023-02-18 08:30 : 10:00 sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Jarosław Jastrzębski
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Dzik, J. (2021). Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Warszawa: WUW.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Plomin, R. (2020). Matryca. Jak DNA programuje nasze życie. Kraków: Copernicus Center Press.

Plomin, R, DeFries, J. C, McClearn, G. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Arzt V., Birmelin I. (2001). Takie jak my. Czy zwierzęta mają świadomość. Warszawa: Bertelsman Media Sp. Zoo.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP;

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

De Waal, F. (2020). Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność. Copernicus Center Press.

Diamond, J. (2019). Trzeci szympans. Kraków: Copernicus Center Press.

Dunbar, R. (2019). Człowiek. Biografia. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Everrett D. L. (2019). Jak powstał język. Historia największego wynalazku ludzkości. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Fisher, H. (2012). Dlaczego on? Dlaczego ona? Poznań: Rebis;

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Gazzaniga, M. S. (2020). Instynkt świadomości. Jak z mózgu wyłania się umysł? Sopot: Smak słowa.

Goodall J. (2019). Przez dziurkę od klucza. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Greszta, E., Jastrzębski, J., Izdebski, Z., Kowalska-Dąbrowska, M., Januszkiewicz, A. (2016). Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 490-513.

Hammer, D., Copeland, P. (2002). Geny a charakter. Warszawa: CiS.

Jastrzębski, J., Drążdżewska, A., Nazarowicz, M., Przybysz, N. (2016). Rodzaj doświadczanych emocji a zachowania wiążące w romantycznych związkach kobiet I mężczyzn w średniej dorosłości. Fides et Ratio, 28(4), 90-117.

Łukasik, A., Marzec, M., Jastrzębski, J. (2015). Prekultura – kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24(4), s.145-156.

Marzec, M., Łukasik, A., Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związku długotrwały. Fides et Ratio, 20(4), 196-221.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis;

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie w problematykę przedmiotu;

2. Aplikowanie podstawowych teorii ewolucyjnych w naukach społecznych;

3-4. Psychologia porównawcza jako metoda weryfikacji hipotez ewolucyjnych, dotyczących zachowania;

5. Warsztat psychologa ewolucyjnego: metody identyfikowania problemów adaptacyjnych, metody testowania hipotez ewolucyjnych; źródła danych, służące testowaniu hipotez ewolucyjnych;

6. Problemy adaptacyjne związane z życiem w grupie: teoria mózgu społecznego R. Dunbara, znaczenie modelu budżetów czasowych i mentalizacji;

7. Problemy adaptacyjne związane z życiem w grupie: biologiczne podstawy zachowań moralnych;

8. Problemy adaptacyjne związane z życiem w grupie: adaptacje psychologiczne związane z walką o pozycję społeczną i prestiż;

9. Strategie rozrodcze i neuroendokrynologiczne podstawy zachowań seksualnych;

10. Ludzki umysł w perspektywie teorii selekcji płciowej - koncepcja Geoffreya Millera;

11. Anatomia i chemia miłości według Helen Fisher;

12. Skłonność do ryzyka a atrakcyjność seksualna;

13. Zazdrość seksualna jako adaptacja psychologiczna;

14-15. Podstawowe pojęcia i założenia genetyki zachowania;

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

METODY DYDAKTYCZNE:

Asymilacja wiedzy: dyskusja i praca z literaturą przedmiotu;

Ssamodzielne dochodzenie do wiedzy: metoda symulacyjna, uczenie się poprzez odkrywanie,

Praktyczne: realizacja zadań badawczych, uczenie się przez działanie.

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu roku) + wygłoszenie referatu na wylosowany temat + ocena z kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z ćwiczeń składają się: obecność (15%) i aktywność na zajęciach (5%) (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze) + wygłoszenie referatu na wylosowany temat (30%) + ocena z kolokwium pisemnego (50%).

Ocena bardzo dobra = 96 - 100% ocena bardzo dobra z kolokwium (50%) + wygłoszony referat (30%) + obecność (15%) i aktywność na zajęciach (5%);

Ocena dobra plus = 91 - 95% ocena dobra plus z kolokwium (45%) + wygłoszony referat (30%) + obecność (15%) i aktywność na zajęciach (5%);

Ocena dobra = 86 - 90% ocena dobra z kolokwium (40%) + wygłoszony referat (30%) + obecność (15%) i aktywność na zajęciach (5%);

Ocena dostateczna plus = 81 - 85% ocena dostateczna plus z kolokwium (35%) + wygłoszony referat (30%) + obecność (15%) i aktywność na zajęciach (5%);

Ocena dostateczna = 75 – 80 ocena dostateczna z kolokwium (30%) + wygłoszony referat (30%) + obecność (15%) i aktywność na zajęciach (5%);

Ocena niedostateczna = mniej niż 75%;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)