Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia dobrostanu, zdrowia i stresu [WF-ZPS-N-PDZS1] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia dobrostanu, zdrowia i stresu [WF-ZPS-N-PDZS1]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 13:15 - 14:45
sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Literatura:

1. Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: PWN, 2012.

2. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Heszen-Niejodek I (2000) Psychologiczne problemy chorych somatycznie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (tom 3, s. 513-531). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Heszen-Niejodek I (2021) Psychologia stresu. Warszawa: Akademia Psychologii.

5. Heszen-Niejodek I, Wrześniewski K (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (tom 3, s. 443-492). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

6. Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: PWN, 2007.

Zakres tematów:

1. Psychologia zdrowia – definiowanie, podstawowe pojęcia i kategorie używane w psychologii zdrowia

2. Modele stosowane w psychologii zdrowia: biomedyczny, holistyczno-funkcjonalny. Paradygmat pato – i salutogenetyczny, koncepcja poczucia koherencji A. Antonovsky’ego.

3. Modele kształtowania się zachowań zdrowotnych (behawioralny, poznawczy).

4. Rola czynników podtrzymujących zdrowie – wsparcie społeczne, odporność psychiczna

5. Pomoc psychologiczna w obszarze psychologii zdrowia: promocja zdrowia, prewencja psychologiczna, interwencje psychologiczne.

6. dobrostan w kulturze konsumpcji

7. paradoks wyboru celów życiowych

8.Szczęście - wrodzony potencjał czy efekt przezwyciężenia cierpienia

9.Wzrost posttraumatyczny: czerpanie korzyści z niepowodzenia i urazów emocjonalnych

10.Mądrość a pomyślny rozwój na przestrzeni całego życia

11.Motywacyjne źródła kreatywności z perspektywy psychologii pozytywnej

12.Sztuka wybaczania

13. Nurty w definiowaniu stresu – stres jako bodziec, reakcja i transakcja

14. Radzenie sobie ze stresem

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zadanie do wykonania w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bogatą wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość bogatą wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, aczkolwiek wystarczającą wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej i psychologii stresu.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bardzo dużą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość dużą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, chociaż wystarczającą umiejętność identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej umiejętności identyfikowania pojawiających się w otoczeniu problemów, które można rozwiązać z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił w niewielkim, chociaż wystarczającym stopniu rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami rozmawiać z osobami u których pojawiają się problemy psychiczne i egzystencjalne z perspektywy psychologii zdrowia, psychologii pozytywnej lub psychologii stresu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)