Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych [WF-ZPS-N-PI] Rok akademicki 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia różnic indywidualnych [WF-ZPS-N-PI]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
raz na miesiąc w niedzielę, 9:45 - 11:15
sala 1454
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 71
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Paulina Baran
Literatura:

1. Goleman, D. (2014). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

2. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

3. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

4. Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura - Funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

7. Strelau, J. (2007) (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

8. Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych – historia, geneza, podstawowe pojęcia, determinanty.

2. Rozumienie i struktura inteligencji oraz mechanizmy leżące u jej podstaw.

3. Diagnoza inteligencji. Kontrowersje oraz skutki społeczne stosowania testów inteligencji.

4. Rola inteligencji w życiu codziennym.

5. Pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, związki z innymi charakterystykami indywidualnymi oraz funkcjonalne znaczenie.

6. Kompetencje społeczne, ich znaczenie oraz pomiar.

7. Wprowadzenie do psychologii temperamentu – historia, definicje, pionierzy współczesnych badań nad temperamentem.

8. Temperament – wybrane teorie, diagnoza oraz funkcjonalne znaczenie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna

Sposoby weryfikacji założonych efektów kształcenia: egzamin końcowy (test wiadomości)

Metody i kryteria oceniania:

- Ocena 5 (bdb) wskazuje na bardzo dobrą znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych;

- Ocena 4 (db) wskazuje na dobrą znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych;

- Ocena 3 (dst) wskazuje na dostateczną znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych;

- Ocena 2 (brak zaliczenia zajęć) wskazuje na nieznajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)