Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - nauki prawne [SzD-NP-SEMDOK] Rok akademicki 2022/23
Seminarium Doktoranckie, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium doktoranckie - nauki prawne [SzD-NP-SEMDOK]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Seminarium Doktoranckie [SEMDOK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 18:00 - 19:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Szyrski
Literatura:

Literatura podstawowa: (1.Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa; 3. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław)

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa)

Zakres tematów:

1.Metodologia pisania pracy doktorskiej

2.Pytanie badawcze, hipotezy, tezy, przegląd podstawowych pojęć

3.Zasady sporządzania odnośników i wykazu literatury

4.Indywidualne omawianie tematów teoretyczno-prawnych

5.Prezentacja postępów w formie referatów

6.Zasady poszukiwania źródeł i ich weryfikacji

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja,

- prezentacja przez studenta,

- studium przypadku,

- praca pisemna,

- analiza tekstów aktów normatywnych,

- analiza orzecznictwa sądowego.

Weryfikacja efektów uczenia się:

- ocena przygotowanych artykułów naukowych w okresie studiów,

- ocena poszczególnych części prac naukowych innych niż artykuły naukowe

- bieżący monitoring rozwoju doktorantów

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot polega na indywidualnej współpracy promotora z doktorantem i ocenie jego postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Na wczesnym etapie naukowym seminarium, ocena ta jest całościowa i dotyczy ogólnej pracy naukowo-badawczej doktoranta (na przykład poziom wystąpień podczas seminarium naukowego w Katedrze, jakość przygotowywanych artykułów naukowych, wystąpienia na konferencjach).

Ocena 5: Doktorant w pełni i sumiennie wywiązuje się ze wszystkich prac i obowiązków.

Ocena 4,5: Doktorant sumiennie wywiązuje się z prac i obowiązków, jednakże istnieją minimalne zastrzeżenia.

Ocena 4: Doktorant w stopniu dobrym wywiązuje się z prac i obowiązków.

Ocena 3,5: Doktorant w stopniu średnio-podstawowym wywiązuje się z prac i obowiązków

Ocena 3: Doktorant w stopniu jedynie podstawowym wywiązuje się z prac i obowiązków.

Ocena 2: Doktorant nie wywiązuje się z prac i obowiązków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)