Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna [WF-PS-N-DP] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza psychologiczna [WF-PS-N-DP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 1438
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marcin Kłosowski
Literatura:

Frederickson, J. (2014). Współtworzenie zmiany. Gdańsk: Harmonia Uniwersalis.

Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Filipiak, M., Gruszczyńska, K. (2019). Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Lingiardi, V., McWilliams, N. (red.) (2017). Podręcznik diagnozy psychodynamicznej. Kraków: Wydawnicto Uniwersytetu Jagielońskiego.

Ługna, M., Lachowska, B. (2003). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

McWilliams, N. (2021). Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk:: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Morrison, J. (2020). Diagnoza psychiatryczna. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Morrison, J. (2016). Wstępny wywiad diagnostyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2021). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz K. (2013). Wywiad psychologiczny. (tom1-3). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Święcicka, M. (2011). Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Warszawa: Paradygmat.

Wallin, D. J., (2011). Przywiązanie w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wilk, M. (2014). Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zalewski,, B., Pinkowska-Zielińska, H. (2021). Diagnoza par w różnych podejściach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura obowiązkowa to podawane na ćwiczeniach fragmenty książek lub artykuły do przygotowania na następne ćwiczenia. Pozostałe fragmenty i artykuły można potraktować jako literaturę uzupełniającą.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wstępny wywiad diagnostyczny. Diagnoza psychologiczna a diagnoza psychiatryczna.

2. Formułowanie problemu pacjenta. Stawianie pytań i hipotez diagnostycznych. Prowadzenie wywiadu i obserwacji. Stosowanie pytań różnego typu (otwartych, zamkniętych, cyrkularnych, projekcyjnych, parafrazowanie, strategia lejka i odwróconego lejka).

3. Diagnoza psychodynamiczna – poziomy rozwojowe organizacji osobowości.

4. Diagnoza relacyjna. Rozpoznawanie problemu w relacjach.

5. Diagnoza w różnych podejściach psychologicznych.

6. Diagnoza z wykorzystaniem wybranych narzędzi kwestionariuszowych i testowych.

7. Diagnoza z wykorzystaniem wybranych narzędzi projekcyjnych.

8. Konceptualizacja problemu pacjenta. Synteza zebranego materiału diagnostycznego. Rozumienie pacjenta jako całości.

9. Specyficzne uwarunkowania i problemy diagnoza w różnym wieku rozwojowym (dziecka, młodzieży, osoby dorosłej, osoby starszej).

10. Diagnoza par i rodzin (w tym metoda genogramu).

11. Diagnoza dla celów profesjonalnych (edukacji, transportu, służb, pozwolenia na broń).

12. Obserwacja i diagnoza procesów grupowych.

13. Diagnoza wybranych zaburzeń psychicznych i seksuologicznych.

14. Diagnozowanie poziomu lęku i innych stanów emocjonalnych. Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia. Radzenie sobie z wątpliwościami.

15. Błędy w diagnozowaniu. Diagnosta a osoba diagnozowana.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład

Dyskusja

Prezentacja

Streszczenie wybranych materiałów

Praca ze studiami przypadków

Praca w grupach

Praca inscenizowana

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze akademickim)

b) aktywny udział w ćwiczeniach

c) przygotowanie do ćwiczeń (może być weryfikowane np. odpowiedzią, prezentacją, przygotowaniem streszczenia wybranego materiału)

ocena bdb – bardzo dobra frekwencja, wyróżniająca się aktywność i przygotowanie do zajęć

ocena db – zadowalająca frekwencja, stosunkowo częsta aktywność i dobre przygotowanie do zajęć

ocena dst – zadowalająca frekwencja, sporadyczna aktywność i dostateczne przygotowanie do zajęć

ocena ndst – niedostateczna frekwencja lub/i aktywność lub/i przygotowanie do zajęć

Uwagi:

Zajęcia adresowane do studentów ze specjalności Psychologia kliniczna i psychoterapia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)