Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna [WF-PS-N-DPP] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Doradztwo i pomoc psychologiczna [WF-PS-N-DPP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-14 08:00 : 09:30 sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Kűhn-Dymecka
Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica

Egan G. (2002).Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Jones C., Shilito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L. (2005).

Knapp H. 2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się. Gdańsk: GWP

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej.Warszawa: PWN

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (red.)(2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa:

Cierpiałkowska L., Sęk H., ( red) 2016) Psychologia kliniczna rozdział 31 i 32

Zakres tematów:

1) Kryzys emocjonalny (psychologiczny)

2) Rodzaje Kryzysów

3) Pomoc w kryzysach emocjonalnych

4) Choroba przewlekła jako sytuacja kryzysowa

5) Cechy krytycznego wydarzenia życiowego jakim jest choroba przewlekła

6) Konsekwencje choroby przewlekłej i radzenie sobie z chorobą przewlekłą

7)Pomoc psychologiczna osobom dotkniętym kryzysem zdrowotnym

8)Modele powstawania zaburzeń psychicznych

9) Modele rehabilitacji w zaburzeniach psychicznych. cele. zasady, efekty, postawy terapeutyczne

10) Nowe kierunki pomocy psychologicznej dla osób chorujących psychicznie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, metoda ćwiczeniowa, analiza przypadku, elementy metody projektu

Metody weryfikacji efektów : ocenianie ciągłe- udziału w dyskusji, zaangażowania podczas pracy w dwójkach, grupach oraz

kolokwium pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocena z kolokwium pisemnego. Egzamin pisemny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie i lektury . Zaliczenie przedmiotu na podstawie wyników z egzaminu pisemnego. Zaliczenie przedmiotu -

ocena 2( ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 ( dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 70% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 ( bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Uwagi:

grupa dla specjalności psychologia kliniczna i psychoterapia;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)