Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I [WM-CH-F1] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Fizyka I [WM-CH-F1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 308A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Nikola Cichocka
Literatura:

Literatura podstawowa

R. Resnick, D. Halliday, Fizyka Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

W. Moebs et al. (2018) Openstacks Katalyst Education

Polska, isbn 978-83-948838-1-2

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, tom 1, część 1, tom 2 cz. 2 (roz. 40, 41), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

B. M. Jaworski, A. A. Dietław, Fizyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 (cz. I. Mechanika).

Literatura uzupełniająca:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki tom 1 (Mechanika), PWN, Warszawa 2005

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2010

K. Ernst, Fizyka sportu, PWN, Warszawa 2010

A. Hennel, W. Krzyżanowski, W. Szuszkiewicz, K. Wódkiewicz, Zadania i problemy z fizyki. Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN (wydanie V), Warszawa 1999.

Zakres tematów:

Celem ćwiczeń jest wprowadzenie podstaw kinematyki i dynamiki klasycznej.

1. Przedmiot i metody fizyki

2. Fizyka a inne nauki przyrodnicze

3. Wektory i skalary w fizyce

4. Pochodne, całki i równania różniczkowe, kinematyka punktu materialnego

5. Kolokwium I

6. Zasady dynamiki Newtona

7. Dynamika punktu materialnego

8. Dynamika układu punktów materialnych

9. Prawa Keplera

10. Kolokwium II

11.Transformacja Galileusza i Lorentza, Szczególna teoria względności

12. Mechanika relatywistyczna

13. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego

14. Mechanika płynów, Znaczenie mechaniki klasycznej

15. Kolokwium III

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

W ramach ćwiczeń odbędą się 3 kolokwia. W celu otrzymania oceny dostatecznej (3) wymagane jest napisanie 2 z nich na 51%.

Każde z kolokwium będzie na 10 punktów, będzie poruszać tematy znajdujące się w zakresie tematów i będzie polegało na rozwiązaniu problemów w zadaniach.

Kolokwium poprawkowe odbywa się po ustaleniu z prowadzącym

Na zajęciach dopuszczane są 2 nieusprawiedliwione obecności.

Konsultacje odbywają się w poniedziałki od 9:45-11:15

Metody i kryteria oceniania:

dostateczny (3) - 2 kolokwia napisane na 51%

dostateczny + (3+) - suma punktów z kolokwium od 60% - 74%

dobry (4) - suma punktów z kolokwium od 75% - 85%

dobry + (4+) - suma punktów z kolokwium od 86% - 89%

bardzo dobry (5) - suma punktów z kolokwium od 90% - 100%

Uwagi:

1 rok 1 st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)