Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia organiczna I WM-CH-S1-E3-CHOI
Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Chemia organiczna I WM-CH-S1-E3-CHOI
Zajęcia Semestr zimowy 2022/23 (2022/23_Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-10-14 08:00 : 09:30 sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2022-10-21 08:00 : 09:30 sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2022-10-28 08:00 : 09:30 sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2022-10-31 08:00 : 09:30 sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21
2022-11-04 08:00 : 09:30 sala 116
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Arkadiusz Listkowski
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym, w przewidzianych rozkładem zajęć terminach, a obecność uczestników kursu na ćwiczeniach jest każdorazowo dokumentowana.

Zastosowana metoda dydaktyczna: metoda ćwiczeniowa

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia, weryfikacja ciągła

Ewentualny tryb zdalny – wprowadzony odpowiednim zarządzeniem ze strony Rektora UKSW – zakłada wykorzystanie platformy Moodle (e.uksw.edu.pl), z obowiązkowym udostępnianiem przez studentów obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym:

Wtorki, godz. 10:00-11:00 sala 111/121 bud. 24

Piątki, godz. 10:00-11:00 sala 111/121 bud. 24

W szczególnych przypadkach lub w następstwie odpowiedniego zarządzenia ze strony Władz UKSW, konsultacje będą się odbywały w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a028f724a89e54f398a315b96a4c70d88%40thread.tacv2/conversations?groupId=7fd80614-1776-40be-95dc-a4b53689287c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Konsultacje odbywają się po uprzednim umówieniu ustnym, bądź poprzez kontakt e-mail:

a.listkowski@uksw.edu.pl

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie, usprawiedliwione nieobecności. Trzecia usprawiedliwiona i pierwsza nieobecność nieusprawiedliwiona to odpowiednio -2 i -4pkt, oraz brak prawa do poprawy dowolnego kolokwium w terminie dodatkowym. Każda dodatkowa nieobecność = -4 pkt. W przypadku, gdy liczba nieobecności przekracza 5 student dostaje z ćwiczeń ocenę niedostateczną.

Osoby, które opuściły co najwyżej jedne ćwiczenia (usprawiedliwione) mogą liczyć na dodatkowe 2 pkt. do wyniku końcowego.

Przybliżoną miarą uzyskanej oceny jest liczba punktów, możliwych do zdobycia podczas ćwiczeń. Student może uzyskać maksymalnie 120 punktów z czego 100 punktów z dwóch kolokwiów (każde po 50 pkt), zaś pozostałe 20 z aktywności podczas zajęć (rozwiązywanie zadań treningowych 10 pkt oraz niezapowiedziane kartkówki - 10 pkt). Student, który z obydwu kolokwiów napisanych w pierwszym terminie uzyska powyżej 25 punktów może liczyć na dodatkowe 5 pkt do wyniku końcowego. Przewiduje się termin dodatkowy przeznaczony na napisanie jednego, wybranego przez studenta kolokwium po zakończeniu cyklu ćwiczeniowego, celem poprawy wyniku, lub napisania kolokwium którego z uwagi na nieobecność student nie pisał we właściwym terminie.

Ocenianie w zależności od ilości zdobytych punktów:

>60 - 72 dost

>72 - 84 dost+

> 84 – 96 db

>96 - 108 db+

>108 - 120 bdb

Uwagi:

2 rok 1 st.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.