Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych [WSE-BW-BSL] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych [WSE-BW-BSL]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-03-27 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-04-03 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-04-17 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-04-24 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-05-08 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Kęsik
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOyFCG-MQV98UBAnm4NF_WY8zHyaBSlBMXQtd1nDnu_41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aa8c0c22-2fd0-4d92-8a81-7ccb751eb68c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Arte, Warszawa 2009.

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Arte, Warszawa 2010.

Leszczyński Marek i in. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Samorząd terytorialny w Polsce. Informacje ogólne

2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce

3. Europejskie modele samorządu terytorialnego | Struktura organizacyjna gminy (cz. 1)

4. Struktura organizacyjna gminy (cz. 2)

5. Struktura organizacyjna gminy (cz. 3)

6. Struktura organizacyjna powiatu

7. Miasto na prawach powiatu

8. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

9. Sesja Rady Miasta - film

10. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w ochronie osób i mienia

11. Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym

12. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej

13. Ochrona przeciwpożarowa

14. Straże gminne (miejskie)

15. Test końcowy (12.06.2022 r. )

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Moodle, Ms-Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie wykładu prowadzone w e-learningu poprzez platformę MS-Teams oraz Moodle. Zajęcia prowadzone na żywo poprzez MS-Teams. Test końcowy, dotyczący całości zagadnień omawianych w ramach e-learningu, odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Test końcowy (ostatnie zajęcia – 12.06.)

- test będzie obejmował wszystkie 14 tematów

- wcześniej otrzymają Państwo prezentację ze slajdami do przygotowania

- test będzie dostępny na Moodle 12.06. od 13.15 do 14.45

- do testu można zrobić jedno podejście

- czas trwania testu: 12 minut

- pytania jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa)

- 10 pytań (po 10 pkt. za każde)

- 100 punktów za cały test

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- testu końcowego (100 pkt.)

Punktacja:

100 – 90 pkt. – b. dobry (5,0)

80 pkt. – dobry plus (4,5)

70 pkt. – dobry (4,0)

60 pkt. – dostateczny plus (3,5)

50 pkt. – dostateczny (3,0)

40 pkt. i poniżej – niedostateczny (2,0)

Uwagi:

II rok (online)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)