Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System bezpieczeństwa Unii Europejskiej [WSE-BW-SB] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: System bezpieczeństwa Unii Europejskiej [WSE-BW-SB]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-03-27 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-04-03 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-04-17 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-04-24 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
2023-05-08 13:15 : 14:45 sala e-learning
e-learning
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 59
Limit miejsc: 56
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego, podczas którego stosuje się klasyczny wykład podawczy, dyskusję problemową z grupą, elementy krótkich referatów ustnych studentów.

Wspomagająco do przesyłania informacji dotyczących zajęć oraz dodatkowych materiałów do wykorzystania - stosowana jest platforma Moodle.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- pisemny egzamin końcowy w ramach, którego metodą testu zamkniętego (wielokrotnego wyboru) weryfikowane są efekty SB1, SB2 i SB3, zaś poprzez pytania otwarte weryfikowalne są efekty SB4 i SB5.

Ponadto, opcjonalnie - dla chętnych - jest możliwość udział w dyskusjach podczas zajęć lub wygłoszenia krótkiego referatu, za pomocą których weryfikowane są efekty SB4 i SB5.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w drodze egzaminu pisemnego, który zawiera pytania zamknięte i otwarte..

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu pisemnego pokrywa się z zagadnieniami omawianymi podczas zajęć (zgodnie ze szczegółowym planem zajęć przedstawionym studentom na pierwszych zajęciach i zamieszczonych w USOS).

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być podniesiona o 0,5 stopnia w związku z:

- systematycznym uczestnictwem studenta/ki w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, w tym jedna usprawiedliwiona), i

- aktywnością studenta/ki w zajęciach poprzez przygotowanie i wygłoszenie referatu problemowego, ustalonego z prowadzącą zajęcia.

Ocena końcowa uzyskana na podstawie egzaminu pisemnego może być obniżona w związku z:

- brakiem systematycznego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach: od 2 do 4 nieobecności - obniżenie o 0,5 stopnia; powyżej 4 nieobecności obniżenie o 1 stopień oceny uzyskanej z egzaminu końcowego.

Uwagi:

III rok (online)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)