Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna [WSE-PS-PedSpoł] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika społeczna [WSE-PS-PedSpoł]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gizowski M., Wygrane aspekty pracy socjalnej, Analiza krytyczna, Podręcznik akademicki, Gdańk 2011.

2. Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.), Pedagogika społeczna - przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

3. Kozdrowicz E., Przecławska A. (red.), Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1 i 2. Warszawa 2006.

2. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

3. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno – metodologiczne, Łódź 2007.

4. Reczek – Zymróz Z., Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Kraków 2009.

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Współczesna pedagogika społeczna, dziedziny i funkcje.

2. Pedagogika społeczna - podstawowe pojęcia.

3. Zadania pedagogiki społecznej.

4. Człowiek jako istota społeczna.

5. Istota socjalizacji pierwotnej oraz wtórnej.

6. Rodzina wobec wyzwań współczesności.

7. Geneza powstawania trudności wychowawczych.

8. Wspieranie rozwoju dziecka.

9. Poznanie i badanie środowisk wychowawczych.

10. Współczesne problemy wychowania i ich skutki. Znaczenie grupy rówieśniczej w procesie wychowania.

11. Zjawisko przemocy domowej. Sposoby zapobiegania. Diagnoza, monitoring, ewaluacja w przemocy domowej.

12. Potrzeby w zakresie pomocy i opieki ludziom starym a zadania gerontologii społecznej.

13. Dylematy społeczno-etyczne pracy w pracy socjalnej i pomocy społecznej.

14. Konflikty społeczne. Rodzaje oraz sposoby ich rozwiązywania.

15. Repetytorium

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład - dyskusja kierowana, pokaz audiowizualny. Weryfikacja efektów w toku wykładów będzie prowadzona sukcesywnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć, wyciąganie wniosków podczas dyskusji kierowanej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Forma zaliczenia wykładu: referat wraz z ustnym omówieniem.

Uwagi:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwienie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)