Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna [WSE-PS-PedSpoł] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika społeczna [WSE-PS-PedSpoł]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gizowski M., Wygrane aspekty pracy socjalnej, Analiza krytyczna, Podręcznik akademicki, Gdańk 2011.

2. Konopczyński M., Theiss W., Winiarski M. (red.), Pedagogika społeczna - przestrzenie życia i edukacji. Warszawa 2010.

3. Kozdrowicz E., Przecławska A. (red.), Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, T. 1 i 2. Warszawa 2006.

2. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.

3. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno – metodologiczne, Łódź 2007.

4. Reczek – Zymróz Z., Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym, Kraków 2009.

Zakres tematów:

1. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Współczesna pedagogika społeczna, dziedziny i funkcje. Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie Studentów z Sylabusem.

2. Postać Heleny Radlińskiej – życie i twórczość.

3. Specyfika i teren działania pedagoga społecznego.

4. Społeczne oblicza bezrobocia. Bezrobocie w Polsce – definicja, obszar, dynamika zjawiska, uwarunkowania.

5. Podstawowe środowiska wychowawcze. Charakterystyka wybranych środowisk wychowawczych: rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne.

6. Możliwości współdziałania, integracja oddziaływań pedagogicznych szkoły i rodziny.

7. Proces globalizacji. Współczesne problemy wychowania i ich skutki.

8. Problem eurosieroctwa, skutki.

9. Społeczeństwo starzejące się – problemy i wyzwania. Zadania gerontologii społecznej.

10. Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym – możliwości, bariery, propozycje.

11. Uchodźcy i migranci – aspekty prawne i społeczne. Najważniejsze aspekty pracy w środowisku międzykulturowym – formy i mechanizmy pomocy. Integracja uchodźców w Polsce. Działania na rzecz dzieci uchodźców.

12. Dziecko chore (przewlekle): w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym. Opieka, wsparcie, formy i zasady pomocy.

13. Rola mass mediów życiu człowieka.

14. Pedagogika czasu wolnego.

15. Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia - zadania praktyczne, prezentacje własne, dyskusja kierowana. Weryfikacja efektów w toku ćwiczeń będzie prowadzona sukcesywnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć, wskazania podczas prezentacji dróg pomocy petentom, wyciąganie wniosków podczas dyskusji kierowanej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Ocena formująca z toku ćwiczeń będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania prezentacji wraz z jej ustnym omówieniem.

Uwagi:

Obecność obowiązkowa (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwienie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)