Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-PS-SL] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-PS-SL]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 405
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Łodzińska
Literatura:

1. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach spolecznych, tłum. E. Hornowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

2. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2005.

Ponadto literatura indywidualnie dopasowana do tematu pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do seminarium. Zapoznanie z treścią Sylabusa.

2. Omówienie zasad współpracy oraz warunków zaliczenia.

3. Zapoznanie z wytycznymi dotyczącymi pisania prac licencjackich.

4. Zasady dotyczące wykorzystania i dokumentowania źródeł informacji zastosowanych w pracy: prawa autorskie, cytowania, odnośniki, przypisy.

5. Ustalenie tematów prac z uwzględnieniem obszaru zainteresowania studenta.

6. Konstrukcja, analiza i ocena planu pracy w kontekście zaproponowanego tematu.

7. Formatowanie Bibliografii w teście oraz konstrukcja zbiorcza.

8. Analiza i ocena planu pracy w odniesieniu do tematu.

9. Prezentacja oraz analiza poszczególnych Rozdziałów pracy.

10. Redakcja Zakończenia pracy.

11. Omówienie prac.

12. Weryfikacja naniesionych poprawek.

13. Ocena prac.

14. Podsumowanie wraz z omówieniem oraz uwagami dotyczącymi przedstawionych prac licencjackich.

15. Zaliczenie seminarium.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje;

− aktywność poszczególnych seminarzystów w trakcie zajęć grupowych,

− samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych,

− jakość pracy dyplomowej,

Warunki zaliczenia I semestru - napisanie Spisu treści, Wstępu, II rozdziałów pracy licencjackiej.

Warunki zaliczenia II semestru - złożenie całości pracy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia jest dokonywana w sposób ciągły na podstawie obecności (dopuszczalne 2 nieobecności) oraz uczestnictwa i aktywności na zajęciach - omówienia i dyskusji nad przedłożonym konspektem zawierającym pełną prezentację problematyki, a następnie nad fragmentami pracy licencjackiej.

Szczególnie ważna jest: terminowość oraz systematyczność tj. praca według indywidualnego harmonogramu, dbałość metodologiczna, korzystanie z różnorodnych źródeł w pracy licencjackiej, dbałość edytorska przygotowanej pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest terminowe oddanie całej pracy, spełniającej wymogi stawiane pracom licencjackim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)