Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WSE-PS-SL] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WSE-PS-SL]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 109a
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Zduniak
Literatura:

Literatura przedmiotu związana z tematami prac przygotowywanych przez studentów

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Kwaśniewska K. Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne. Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy 2015.

Zenderowski R., Praca magisterska, licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. CeDeWu 2020.

Zieliński J., Metodologia pracy naukowej. Aspra 2012.

Zakres tematów:

Zatwierdzenie tematów prac licencjackich

Sporządzenie przypisów, bibliografii pracy.

Omówienie kwerendy bibliotecznej

Omówienie zasad tworzenia zbiorów literatury

Przygotowanie do tworzenia wstępu i zakończenia pracy

Zasady tworzenia planów pracy

Zasady stosowania języka naukowego w pracy licencjackiej

Analiza badanych źródeł

Struktura i specyfika tekstu naukowego

Podstawowe błędy w pisaniu tekstu naukowego oraz sposób ich korygowania

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia utrwalające prawidłowe sporządzanie przypisów. Bieżąca analiza fragmentów tekstów przygotowywanych przez studentów. Dyskusja, burza mózgów.

EW_01 - Student zna podstawowe zasady obowiązujące podczas pisania prac licencjackich - praca lic.

EU_01 - Student potrafi prawidłowo zredagować przypisy i bibliografię - praca lic., praca podczas zajęć, dyskusja w grupie

EU_02 - Student wie w jaki sposób i gdzie sięgać po literaturę źródłową - burza mózgów, analiza literatury poza zajęciami

EK_01 - Student potrafi współpracować w grupie - dyskusja grupowa, burza mózgów, analiza błędów w pracach lic.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i dyskusjach. Przygotowanie planu pracy i rozdziału I oraz II (sem. 1), złożenie całości pracy (sem. 2)

Przedmiotem oceny jest opanowanie metodologicznych zasad pisania pracy,

systematyczność, umiejętność formułowania tez i wyciągania wniosków, samodzielność myślenia, korzystanie z różnorodnych źródeł w pracy licencjackiej, estetyka pracy, poprawność stylistyczna i gramatyczna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)