Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia [WSE-PS-ARWZ] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Asystent rodziny - wybrane zagadnienia [WSE-PS-ARWZ]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 421
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Drzewek
Literatura:

Literatura podstawowa:

Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

Krasiejko I. (2016) Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szpunar M. red, (2010)Asystentura rodziny -nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Gdynia,

Nocuń A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Literatura uzupełniająca:

De De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk

Robertis C., Pascal H. (1999) Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe

Szczepkowski J. (2010) Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Toruń: Wyd. Akademickie Akapit.

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2. Podstawowe umiejętności komunikacyjne w pracy z rodziną

3. Diagnozowanie rodziny i środowiska rodzinnego

4. Metody i techniki pracy z klientem i rodziną cz.I

5. Metody i techniki pracy z klientem i rodziną cz.II

6. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych

7. Patologia i dysfunkcja środowiska rodzinnego

8. Podstawowe umiejętności wychowawcze i terapeutyczne

9. Pomoc skoncentrowana na rozwiązaniach

10. Postępowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

11. Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12. Wybrane metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych

13. Zespół interdyscyplinarny

14. Etyka pracy asystenta rodziny

15. Ewaluacja pracy własnej

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Na ocenę 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy kompetencji pracy z klientem jakim jest rodzina, nie potrafi wskazać metod pracy z rodzina, nie zaliczył egzaminu pisemnego z wiedzy

Na ocenę 3 (dst.) - posiada jedynie elementarną wiedzę o metodach pracy z rodzina, wykształcił niskie kompetencje do pracy pomocowej, na niskim poziomie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 4 (db) - posiada dobry poziom kompetencji wymaganych w pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować większość poznanych metod, poprawnie napisał egzamin pisemny

Na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobrą wiedzę o metodach i sposobach pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować wszystkie poznane metody, bardzo dobrze napisał egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Obecność

Ocena z egzaminu

Przedstawienie prezentacji na zajęciach

Samodzielna analiza materiałów źródłowych

Prezentacja + Samodzielna analiza materiałów źródłowych + Obecności - 40% oceny końcowej

Ocena z egzaminy - 60% oceny końcowej

Uwagi:

Przedmiot do wyboru

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)