Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza psychologiczna [WF-ZPS-N-DPC] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Diagnoza psychologiczna [WF-ZPS-N-DPC]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
raz na miesiąc w sobotę, 10:15 - 11:45
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
co druga sobota (nieparzyste), 12:00 - 13:30
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Justyna Jastrzębska
Literatura:

Stemplewska-Żakowicz, K. (2019). Diagnoza psychologiczna: diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Stemplewska-Żakowicz, K., & Krejtz, K. (2013). Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Morrison, J. (2016). Wstępny wywiad diagnostyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Morrison, J. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Rozpoznanie zgodne z DSM-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gałecki, P., & Święcicki, Ł. (Eds.). (2017). Kryteria diagnostyczne z DSM-5®: desk reference. Edra Urban & Partner.

Cierpiałkowska, L. (2009). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką diagnozy psychologicznej, metod i narzędzi wykorzystywanych w pracy psychologa.

Tematyka zajęć:

1. Specyfika diagnozy psychologicznej. Psycholog jako diagnosta. Standardy etyczne w sytuacji diagnozy psychologicznej,

2. Wstępny wywiad diagnostyczny: charakterystyka kontaktu, budowanie relacji, zbieranie informacji,

3. Badanie stanu psychicznego pacjenta: kontekst behawioralny, poznawczy, kliniczny i wnioskowanie na podstawie zebranych informacji; wywiad w kontekstach zastosowania praktycznego,

4. Diagnoza dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym. Zaburzenia rozwoju,

5. Testy psychologiczne w kontekście diagnozy osób dorosłych. Możliwości diagnozy w obszarze zaburzeń psychicznych, funkcjonowania zawodowego i społecznego,

6. Testy psychologiczne w kontekście diagnozy osób starszych,

7. Inne metody diagnozy psychologicznej.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

Student posiada szeroki zakres wiedzy w obszarze diagnozy psychologicznej. Rozumie jej istotność w pracy psychologa. Potrafi powiązać fakty w ciągu przyczynowo-skutkowym oraz określić poziom ich istotności w kontekście próby całościowego zrozumienia podejmowanych przez ludzi zachowań.

Umiejętności:

Student potrafi wskazać metody diagnostyczne adekwatne do wskazywanego problemu. Potrafi wskazać obszary istotne dla uzyskania rzetelnego obrazu funkcjonowania pacjenta.

Kompetencje:

Student jest w stanie wskazać adekwatne metody diagnostyczne oraz zastosować je w praktyce. Jest w stanie wysnuć wnioski i zinterpretować uzyskane informacje.

Zachowuje należytą ostrożność, respektuje zasady etyki, posiadaną wiedzę oraz zna metodykę pracy psychologa-diagnosty.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach oraz aktywność studenta

- przygotowanie do zajęć

- kolokwium

5): Student opanował wiedzę na temat diagnozy psychologicznej, jej znaczenia w kontekście pracy psychologa. Posiada wiedzę na temat etyki i metod pracy psychologa-diagnosty i potrafi wskazać adekwatne do sytuacji narzędzia diagnostyczne.

(4): Student posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej. Wskazuje na możliwe problemy i zagrożenia w pracy psychologa-diagnosty oraz potrafi odnieść posiadaną wiedzę do zróżnicowanych sytuacji.

(3): Student posiada wiedzę z zakresu diagnozy psychologicznej, ma jednak problem z poprawnym odniesieniem jej do możliwego zastosowania na gruncie działań praktycznych.

(2): Student nie posiada wystarczającej wiedzy z obszaru diagnozy psychologicznej. Ma problem ze wskazaniem narzędzi do zastosowania w określonych sytuacjach, nie rozumie znaczenia diagnozy w kontekście pracy psychologa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)