Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna [WF-ZPS-N-PPC] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Doradztwo i pomoc psychologiczna [WF-ZPS-N-PPC]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022/23] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga sobota (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala 1436
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Zdzisław Kobos
Literatura:

Buckingham M., 1. Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze: Złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa 2012.

Czahajda R., Wydrych K., Jak błędy poznawcze wpływają na wynik rozmowy rekrutacyjnej?, W:Human Resources Management Evidence Based. Podręcznik Eksperta, 2019, s. 78-88.

Diekmann, J., & König, C. J. (2015). Personality testing in personnel selection: Love it? Leave it? Understand it! In I. Nikolaou & J. K. Oostrom (Eds.), Employee recruitment, selection, and assessment: Contemporary issues for theory and practice (pp. 117–135). Routledge/Taylor & Francis Group.

Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J., Podstawy diagnozy psychologicznej, w: J. Strelau, D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. GWP, Gdańsk, 2011, (s. 23-63, 86-91).

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Seria: Wykłady z Psychologii, t. 7, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, (wybrane rozdz.).

Stemplewska-Żakowicz K., Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk 2013, rozdz. 1, 2, 4.

Hornowska E., Urbański M. (red.), W.J. Paluchowski. Diagnozowanie diagnozy, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2017. (rozdz. 1).

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa, 2012.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Januszkiwcz, K. (2016). Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe, 7(955), 57-96.

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN,1. Warszawa 2008.

Lipinska-Grobelny, A. (2005). Ośrodek oceny (Assessment Centre). Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 102-112,

Szustrowa T., Testy w biznesie standardy i praktyka, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011,

Wekselberg V., (2009), Trafna procedura. Koszty i walidacja metod selekcji menedżerów w Polsce, Personel i Zarządzanie, 10,

Suchar M., (2005), Rekrutacja i selekcja pracowników, Wyd. CH Beck, Warszawa

Zakres tematów:

1. Rola doradztwa psychologicznego we współczesnym rozwoju społecznym.

2. Specyfika doradztwa psychologicznego na współczesnym rynku pracy (diagnoza predyspozycji: specjalistycznych, zawodowych, sportowych oraz poradnictwo w wyborze ścieżki rozwoju i edukacji, wyboru zawodu)

3. Prawne aspekty funkcjonowania doradztwa psychologicznego (poradnie psychologiczne samorządowe, prywatne- zakres działania, uprawnienia, dokumenty dla klientów)

4. Organizacja doradztwa psychologicznych w Polsce (PPP, agencje doboru personalnego, pracownie psychologiczne/psychotechniczne, placówki i gabinety komercyjne)

5. Oferta poradnictwa w ppio (szkolenia, treningi, coaching, mentoring, doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, projektowanie kariery- kazuistyka) cz. 1.

6. Oferta poradnictwa w ppio (szkolenia, treningi, coaching, mentoring, doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, projektowanie kariery- kazuistyka) cz. 2.

7. Oferta poradnictwa w ppio (szkolenia, treningi, coaching, mentoring, doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, projektowanie kariery- kazuistyka) cz. 3.

8. Oferta poradnictwa w ppio (szkolenia, treningi, coaching, mentoring, doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, projektowanie kariery- kazuistyka) cz. 4.

9. Oferta poradnictwa w ppio (szkolenia, treningi, coaching, doradztwo w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego, projektowanie kariery- kazuistyka) cz. 5.

10. Internet (social media) w promowaniu usług w zakresie poradnictwa psychologicznego (You Tybe; korzyści i zagrożenia, https://www.youtube.com/channel/UCSt-Ew_erYTSnlTU9LA4Kvw/videos, https://twoja-psyche.pl/).

11. Specyfika poradnictwa zdalnego (przez Skype- aplikacje WhatsApp, google duo, zoom, Messenger).

12. Wygląd zewnętrzny (dysmorfia), fobie społeczne, a powodzenie i funkcjonowanie zawodowe.

13. Dress code w miejscu pracy

14. Case study poradnictwa w ppio cz. 1.

15. Case study poradnictwa w ppio cz. 2

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna – dyskusje, prezentacje multimedialne, poznawanie metod diagnostycznych charakterystycznych dla poradnictwa, zawodoznawstwa i pomocy psychologicznej w psychologii pracy i organizacji.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna – przeprowadzanie badań diagnostycznych charakterystycznych dla poradnictwa, zawodoznawstwa i pomocy psychologicznej w psychologii pracy i organizacji.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna – interpretacja metod badawczych wykorzystywanych w diagnostyce w poradnictwie zawodowym, zawodoznawstwie i pomocy psychologicznej w psychologii pracy i organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i tworzenia ścieżek kariery zawodowej.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i tworzenia ścieżek kariery zawodowej

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i tworzenia ścieżek kariery zawodowej

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzeni badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego i tworzenia ścieżek kariery zawodowej

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie samodzielnie dokonać i zaplanować przebieg procesu diagnostycznego oraz wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowymi, a także potrafi projektować ścieżki rozwoju zawodowego.

Na ocenę- 4: umie w w sposób niesamodzielny zaplanować przebieg procesu diagnostycznego oraz wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowymi, a także nieprecyzyjnie potrafi projektować ścieżki rozwoju zawodowego.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przeprowadzić i zaplanować przebieg procesu diagnostycznego oraz wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowymi.

Na ocenę- 2: nie potrafi właściwe przeprowadzić zaplanować przebieg procesu diagnostycznego oraz wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne stosowane w doradztwie zawodowymi.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie diagnostyki psychologiczne, i doradztwa zawodowego.

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aL9UY1TKfejdm24CE3rNyGkE8lYwrU-bMf91gjtCwhMI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b93848f0-31fe-4e97-a584-48b54ab66328&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)