Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 1425
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Sławomir Ślaski
Literatura:

Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Literatura samodzielnie wybrana przez studenta

Zakres tematów:

1. Identyfikacja problemów badawczych w literaturze przedmiotu i/lub otaczającym świecie

2. Opracowanie problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu

3. Opracowywanie metody badań własnych

4. Proces badawczy, analiza, interpretacja i dyskusja wyników badań własnych

5. Przygotowanie raportu z badania empirycznego zgodnie z obowiązującymi standardami

Opis ECTS (1 ECTS = 30h pracy studenta)

Udział w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć : 30h

przeprowadzenie badania i przygotowanie pracy zaliczeniowej 90h

Łącznie: 150h = 5ECT

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne - dyskusje, prezentacje, analizy problemów, konsultacje indywidualne

Efekty uczenia:

Wiedza (uszczegółowienie efektu uczenia PS_W06):

EK_1 - Student zna etapy prowadzenia badania naukowego w psychologii

EK_2 - Student zna standardy dotyczące tekstów naukowych w psychologii

Umiejętności (uszczegółowienie efektu uczenia PS_U06):

EK_3 - Student potrafi znaleźć i prawidłowo sformułować problem badawczy,

EK_4 - student potrafi wyszukiwać i odpowiednio wykorzystać źródła bibliograficzne.

EK_5 - Student potrafi prawidłowo zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić psychologiczne badanie naukowe

EK_6 - Student potrafi właściwie dobrać metody analizy statystycznej danych oraz prawidłowo przeprowadzić proces analizy i interpretacji wyników.

EK_ 7 - Student potrafi przygotować raport z badania empirycznego zgodnie obowiązującymi standardami

Kompetencje:

EK_8 - Student dostrzega problemy badawcze w otaczającej rzeczywistości i synteza literatury przedmiotu;

EK_9 - Student wykazuje odpowiedzialność i rzetelność naukową oraz jest wrażliwy na zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem badań.

Efekty te będą weryfikowane na podstawie:

- przygotowania do zajęć i aktywności w trakcie ich trwania

- pisemnej praca zaliczeniowa stanowiącej raport przeprowadzonego badania własnego

Oceniana będzie opanowanie standardów przygotowania tekstu naukowego, wartość merytoryczna pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, poprawność przeprowadzenia badań, obliczeń i interpretacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności)

Ocena końcowa opierać się będzie na ewaluacji tego, czy student: potrafi zidentyfikować problem badawczy, opracować go w świetle aktualnej literatury przedmiotu, przeprowadzić badanie naukowe oraz poprawną analizę, interpretację i dyskusję uzyskanych wyników. Potrafi przygotować raport z badania empirycznego zgodnie z obowiązującymi standardami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)