Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 1424
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zdzisław Kobos
Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Zakres tematów:

Podczas zajęć student pozna uwarunkowania pracy naukowej oraz zasady aktywności zawodowej w tym obszarze.

Szczegółowa tematyka dotyczy:

1) Sposobów korzystania ze źródeł wiedzy,

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa - II

4) Zasad realizacji prac naukowych,

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową,

6) Przygotowania posteru,

7) Zasady wygłaszania referatu (prezentacja multimedialna),

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I,

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II,

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III,

11) Konferencje naukowe,

12) Koła naukowe

13) Poznanie kryteriów oceny prac naukowych,

14) Zaznajomienie się ze sposobem pisania recenzji,

15) Podsumowanie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna – dyskusje, prezentacje multimedialne, poznawanie metod diagnostycznych charakterystycznych dla praktyki psychologicznej w psychologii pracy i organizacji.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna – przeprowadzanie badań metodami wykorzystywanymi w diagnozie z zakresu problematyki psychologii pracy i organizacji.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna – interpretacja metod badawczych wykorzystywanych w diagnozie z zakresu problematyki psychologii pracy i organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przedstawionej części teoretycznej zaprojektowanych przez studenta badań.

Obejmuje ona:

- adekwatność zawartości treściowej do zaproponowanego tematu,

- sprawności używania języka naukowego,

- przestrzegania zasad pisania prac naukowych,

- doboru literatury do tematu.Metody oceny:

• semestralna praca pisemna, termin oddania- drugi tydzień 05.2023r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna - termin oddania- drugi tydzień 05.2023 r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna - (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Uwagi:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7SS8O7g6OtS8qQmx89h0HAfiPQKIggHRfFM-p6BTbA81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=dc6953e4-041a-4cd6-98d4-678d59f0e086&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)