Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca empiryczna [WF-PS-N-PEP]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Włodzimierz Strus
Literatura:

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 3.

McCrae, R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wyd. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Skimina, E., Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2022). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA 7. Wydawnictwo Liberi Libri.

Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia w zakresie samodzielnego przeprowadzenia procesu badawczego w dyscyplinie psychologii; głównym efektem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia badania naukowego oraz zdobycie umiejętność przygotowywania raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1. Identyfikacja problemów badawczych w literaturze przedmiotu i/lub otaczającym świecie

2. Opracowanie problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu

3. Opracowywanie metody badań własnych

4. Proces badawczy, analiza, interpretacja i dyskusja wyników badań własnych

5. Przygotowanie raportu z badania empirycznego zgodnie z obowiązującymi standardami

Zajęcia rozpoczyna cykl wykładów poświęconych modelom strukturalnym osobowości. Następnie studenci biorą udział w projekcie badawczych weryfikującym modele organizacji osobowości: dokonują przeglądu literatury, opracowują podstawy teoretyczne, prowadzą badania i konstruują bazę danych. Równolegle uczą się poszczególnych elementów struktury pracy badawczej, opracowując ją w kontekście samodzielnie realizowanych badań. Zajęcia kończą się oddaniem pisemnego raportu z przeprowadzonego badania empirycznego.

Podjęta w roku akademickim 2022/2023 dotyczyć będzie temperamentalnych i charakterologicznych uwarunkowań zaburzeń osobowości.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

wykład konwersatoryjny, dyskusje, prezentacje, analizy problemów, konsultacje indywidualne

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia:

Wiedza (uszczegółowienie efektu uczenia PS_W06):

EK_1 - Student zna etapy prowadzenia badania naukowego w psychologii

EK_2 - Student zna standardy dotyczące tekstów naukowych w psychologii

Umiejętności (uszczegółowienie efektu uczenia PS_U06):

EK_3 - Student potrafi znaleźć i prawidłowo sformułować problem badawczy,

EK_4 - student potrafi wyszukiwać i odpowiednio wykorzystać źródła bibliograficzne.

EK_5 - Student potrafi prawidłowo zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić psychologiczne badanie naukowe

EK_6 - Student potrafi właściwie dobrać metody analizy statystycznej danych oraz prawidłowo przeprowadzić proces analizy i interpretacji wyników.

EK_7 - Student potrafi przygotować raport z badania empirycznego zgodnie obowiązującymi standardami

Kompetencje:

EK_8 - Student dostrzega problemy badawcze w otaczającej rzeczywistości i synteza literatury przedmiotu;

EK_9 - Student wykazuje odpowiedzialność i rzetelność naukową oraz jest wrażliwy na zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem badań.

Efekty te będą weryfikowane na podstawie:

- przygotowania do zajęć i aktywności w trakcie ich trwania

- pisemnej praca zaliczeniowa stanowiącej raport z przeprowadzonego badania własnego

Podstawą oceny jest obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach i raport z przeprowadzonych badań empirycznych.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności

Kryteria oceny pracy pisemnej:

Ocena końcowa opierać się będzie na ewaluacji umiejętności: identyfikowania problemy badawczego, opracowywania go w świetle aktualnej literatury przedmiotu, przeprowadzania badania naukowe oraz analizy, interpretacji i dyskusji uzyskanych wyników.

Opis ECTS (1 ECTS = 30h pracy studenta)

Udział w zajęciach: 30h

przygotowanie do zajęć: 30h

przeprowadzenie badania i przygotowanie pracy zaliczeniowej: 60h

Łącznie: 120h = 4ECT

Uwagi:

kwalifikacja na podstawie zainteresowań badawczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)