Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy i organizacji [WF-PS-N-PPO] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia pracy i organizacji [WF-PS-N-PPO]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-06 13:15 : 14:45 sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14
2023-06-13 13:15 : 14:45 sala 1440
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 90
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mikołaj Stolarski
Literatura:

Baka Ł., Zachowania Kontrproduktywne w pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017,

Chmiel Nik, Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk,

Czerw A. , Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, PWN, 2017,

Jaworska Dorota, Ostaszewska Aneta, Rychlicka-Maraszek Katarzyna (red.), Współczesne przestrzenie pracy, Difin 2016,

Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, 2017,

Mamcarz P, Psychologia transportu, Difin, 2018,

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN,

Terelak, J., Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności. Warszawa: Wyd. UKSW. 2011,

Wołek Z. Kultura pracy profesjonalisty, Difin, 2017,

Zakres tematów:

1) Uwarunkowania aktywności zawodowej człowieka.,

2) Procedury procesu kadrowego,

3) Polityka zatrudnienia - aspekty prawne

4) Psychologiczne aspekty selekcji do różnych zawodów,

5) Rozwój aktywności zawodowej człowieka- rola psychologa,

6) Czynniki rozwoju kariery zawodowej,

7) Uwarunkowania zarządzania w miejscu pracy,

8) Grupy pracownicze, dyspozycyjne,

9) Szkolenia psychologiczne pracowników,

10) Warunki pracy a efektywność zawodowa,

11) Samopoczucie i dobrostan pracowników- uwarunkowania, formy oddziaływania,

12) Patologie w organizacjach,

13) Negocjacje,

14) Rynek pracy,

15) Psychologia bezrobocia,

16) Specyfika zarządzania i komunikacja w zespole międzykulturowym

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna – dyskusje, prezentacje multimedialne, poznawanie metod diagnostycznych charakterystycznych dla praktyki psychologicznej w psychologii pracy i organizacji.

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna – przeprowadzanie badań metodami wykorzystywanymi w diagnozie z zakresu problematyki psychologii pracy i organizacji.

Efekty kompetencji

Metoda dydaktyczna – interpretacja metod badawczych wykorzystywanych w diagnozie z zakresu problematyki psychologii pracy i organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia badań diagnostycznych w psychologii pracy i organizacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)