Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium [WF-PS-N-TRA] Semestr letni 2022/23
Translatorium, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Translatorium [WF-PS-N-TRA]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Translatorium [TRA], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 10
Prowadzący: Monika Małkiewicz
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akgvLmTvV_UkCai8ZzdqNk3kVDyX7XOymXg7HZVb-2Qg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93534b11-f095-4153-9d23-d362ec296a88&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień, omawianych podczas ćwiczeń, zostanie podana podczas zajęć.

Literatura podstawowa:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Cargil, M., O’Connor, P. (2013). Writing scientific research articles (2nd ed.). Willey-Blackwell.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Sage Publications, Inc.

Harasimczuk, J., & Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Imielski, W.J., & Wesołowska, B.Z. (2012). Angielski słownik psychologii i innych nauk społecznych. Retrieved from: http://docplayer.pl/2248728-Angielski-slownik-psychologii.html

Matulewska, A. (2014). Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 14, 101–118. doi:10.7169/snp.2014.14.06

Reber, A.S., & Reber, E. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar.

Smoleń, T. (2017). Pisanie prac empirycznych z psychologii — instrukcja. Retrieved from: http://psych.up.krakow.pl/statystyka/instrukcja.pdf

Sorokowski, P., Kulczycki, E., Sorokowska, A., & Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543(7646), 481–483. doi:10.1038/543481a

Upsing, B., & Rittberger, M. (2018). The translator’s perspective on translation quality control processes for international large-scale assessment studies. Translation & Interpreting, 10, 55–72. doi:10.12807/ti.110202.2018.a05

World Health Organization. (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.

Źródła internetowe:

http://www.eigenfactor.org/

https://www.elsevier.com/solutions/scopus

https://doaj.org/

https://www.journalguide.com/

https://journals.indexcopernicus.com/

https://research.phoenix.edu/blog/how-identify-predatory-publisher

https://mostwiedzy.pl/pl/?

https://www.researchgate.net/

https://psyarxiv.com/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

https://biblioteka.uksw.edu.pl/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

http://www.tradovium.pl/SPPA/ang/a/index.php?k=ap&l=a

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. “Writing and reading in psychology: Literature Review Guidelines”, czyli przegląd i organizacja pracy z literaturą.

3. „Writing and reading in psychology: The Experimental Report – Part 1”, czyli pisanie i czytanie artykułów psychologicznych ze zrozumieniem.

4. „Writing and reading in psychology: The Experimental Report – Part 2”, czyli pisanie i czytanie artykułów psychologicznych ze zrozumieniem.

5. „Oral and poster presentation - Part 1”, czyli prezentacja wyników badań zgodnie ze standardami przyjętymi w dziedzinie psychologii.

6. „Oral and poster presentation - Part 2”, czyli prezentacja wyników badań zgodnie ze standardami przyjętymi w dziedzinie psychologii.

7. Cognitive Psychology: Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii poznawczej.

8. Social Psychology: Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii społecznej.

9. Developmental and Educational Psychology: Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej.

10. Stress psychology: Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii różnic indywidualnych.

11. Psychology of Emotion and Motivation: Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii emocji i motywacji.

12. Personality Psychology: Praca samodzielna (wyszukanie tekstu w repozytorium, przeczytanie wybranego fragmentu tekstu ze zrozumieniem, przygotowanie fiszek) z zakresu psychologii osobowości.

13. Prezentacje zaliczeniowe cz. 1: Prezentacje ustne wygłoszone na forum grupy wraz z krótką dyskusją (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i tematyką wystąpień).

14. Prezentacje zaliczeniowe cz. 2: Prezentacje ustne wygłoszone na forum grupy wraz z krótką dyskusją (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i tematyką wystąpień).

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

- metoda dydaktyczna – prezentacja;

- weryfikacja – ocena prac pisemnych i prezentacji studentów.

Umiejętności:

- metoda dydaktyczna – praca z tekstem, tłumaczenie specjalistycznego słownictwa z języka angielskiego, dyskusja, metody warsztatowe;

- weryfikacja – ocena prac pisemnych i prezentacji studentów;

Kompetencje:

- metoda dydaktyczna - klasyczna i sytuacyjna metoda problemowa.

- weryfikacja – aktywność w czasie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

OPIS I ZNACZENIE PUNKTÓW ECTS:

- aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach = 1 ECTS (30 godzin);

- przygotowanie oraz wygłoszenie krótkiej prezentacji w języku angielskim na wybrany przez studenta temat = 2 ECTS (60 godzin);

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Forma zaliczenia: aktywne uczestniczenie w zajęciach (polegające na wykonywaniu różnych zadań takich, jak krótkie formy pisemne, tłumaczenia artykułów i terminów psychologicznych, itp.) oraz praca zaliczeniowa (przygotowanie i wygłoszenie krótkiej prezentacji w języku angielskim).

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze tłumaczy i rozumie anglojęzyczne naukowe teksty w dziedzinie psychologii, bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe i zaawansowane zwroty charakteryzujące psychologiczne artykuły naukowe, potrafi sporządzić na bardzo dobrym poziomie krótką anglojęzyczną prezentację naukową w dziedzinie psychologii i ją wygłosić.

ocena dobra (4) – student dobrze tłumaczy i rozumie anglojęzyczne naukowe teksty w dziedzinie psychologii, dobrze zna i rozumie podstawowe i zaawansowane zwroty charakteryzujące psychologiczne artykuły naukowe, potrafi sporządzić na dobrym poziomie krótką anglojęzyczną prezentację naukową w dziedzinie psychologii i ją wygłosić.

ocena dostateczna (3) – student słabo tłumaczy i rozumie anglojęzyczne naukowe teksty w dziedzinie psychologii, słabo zna i rozumie podstawowe i zaawansowane zwroty charakteryzujące psychologiczne artykuły naukowe, potrafi sporządzić na słabym poziomie krótką anglojęzyczną prezentację naukową w dziedzinie psychologii i ją wygłosić.

ocena niedostateczna (2) – student nie tłumaczy i rozumie anglojęzycznych naukowych tekstów w dziedzinie psychologii, nie zna i rozumie podstawowych i zaawansowanych zwrotów charakteryzujące psychologiczne artykuły naukowe, nie potrafi sporządzić krótkiej anglojęzycznej prezentacji naukowej w dziedzinie psychologii i jej wygłosić.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)