Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia i ochrona ptaków [WF-OB-EOP] Semestr zimowy 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ekologia i ochrona ptaków [WF-OB-EOP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-02 09:45 : 11:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2022-12-09 09:45 : 11:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2022-12-16 09:45 : 11:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2023-01-05 09:45 : 11:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
2023-01-13 09:45 : 11:15 sala 101
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Monika Bukacińska
Literatura:

1.Krebs C.J. 2011. Ekologia. PWN Warszawa

2.Sutherland W. J., I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

3. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii i działań ochronnych dotyczących ptaków

Zakres tematów:

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia ptaków?

2. Metody pracy w terenie z ptakami – problemy etyczne i prawne. Bezpieczeństwo pracy w terenie

3. Monitoring liczebności i rozmieszczenia ptaków – po co liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia lęgowa – metody w terenie

5. Po co i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanymi osobnikami.

6. W jakim celu obrączkujemy ptaki – metalowe i kolorowe obrączki oraz inne metody znakowania

7. W jakim celu pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Badania genetyczne ptaków (ekologia molekularna)

9. Metody badania żerowania ptaków i ich diety

10. Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo - metody badawcze

11. Behawioralne badania ptaków – obserwacje zachowania się ptaków (ekologia behawioralna)

12. Różne zagadnienia dotyczące biologii i ekologii lęgowej ptaków

13. Zarządzanie ochroną zagrożonych gatunków

14. Życie w koloniach mew i rybitw

15. Aktywna ochrona ptaków siewkowych na Wiśle

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do raportu. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej,

EK 1-4 Wykład konwersatoryjne – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

EK 1-8 Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych polskich i angielskojęzycznych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

EK 1-8 Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianej prezentacji w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

EK 1-8 Dyskusja – omawianie prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych.

EK 1-8 Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany temat.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany temat – sposobem weryfikacji efektów kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny, sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć, zgodnie z przedstawionymi wcześniej regułami.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena z prezentacji multimedialnej, streszczającej artykuł lub zagadnienie związane z tematem zajęć. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji oraz umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji.

Ocena aktywności podczas zajęć (uczestniczenie w dyskusji)

Ocena końcowa wynika z oceny z prezentacji. Znacząca aktywność na zajęciach może podwyższyć końcową ocenę. Więcej niż 3 nieobecności obniżają ocenę o 1 stopień, mniej niż połowa obecności nie zalicza przedmiotu.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)