Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bird Ecology and Conservation [WF-OB-SUBE] Semestr letni 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bird Ecology and Conservation [WF-OB-SUBE]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 321
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Monika Bukacińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32283
Literatura:

1. W. J. Sutherland, I. Newton, R. Green. 2004. Bird Ecology and Conservation: A Handbook of Techniques. Oxford UP

2. Williams D.R., Pople R.G., Showler D.A., Dicks L.V., Child M.F., Erasmus K.H.J. zu Ermgassen E.K.H.J., Sutherland W.J. 2013. Bird Conservation: Global evidence for the effects of interventions. Exeter, Pelagic Publishing.

3. Perrins C.M., Lebreton J.D., Hirons G.J.M. 1991. Bird Population Studies. Relevance to Conservation and management. Oxford University Press.

Artykuły dotyczące badań ekologii ptaków, zachowania się ptaków i aktywnej ochrony ptaków

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć. Czym się zajmuje ekologia lęgowa ptaków. Podstawowe pojęcia z ekologii i behawioru ptaków. Zagadnienia ochrony ptaków.

2. Metody pracy terenowej z ptakami – kwestie etyczne i prawne, bezpieczeństwo w terenie

3. Liczenia ptaków – dlaczego liczymy ptaki?

4. Biologia i ekologia ptaków lęgowych – metody badań terenowych

5. Dlaczego i jak łapiemy ptaki, obchodzenie się ze złapanym ptakiem?

6. Dlaczego obrączkujemy ptaki - metalowe obrączki i kolorowe opaski oraz inne metody indywidualnego znakowania

7. Dlaczego pobieramy krew, metody pobierania i przechowywania

8. Dieta i żerowanie – metody badań ekologii żerowiskowej

9. Selekcja siedliskowa i wybór siedlisk lęgowych – metody badań terenowych

10. Badania behawioralne ptaków – co możemy zaobserwować w terenie?

11. Zarządzanie ochroną zagrożonych ptaków

12. Zarządzanie siedliskiem

13. Życie w koloniach mew i rybitw

14. Czynna ochrona mew i rybitw na środkowej Wiśle – studium przypadku

15. Podsumowanie kursu

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, metody nauczania oraz wymagań i oczekiwań pracy na poszczególnych zajęciach i przygotowania raportu. Wyjaśnienie zasad planowania, przygotowania i realizacji prezentacji multimedialnej

EK1-6 Wykłady audytoryjne – uzupełnienie, objaśnienie, a także uściślenie tematów prezentowanych w prezentacji

EK1-6 Samodzielna materiałów naukowych (książki, czasopisma, Internet), niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

EK1-6 Analiza treści materiału – dyskusja wraz ze studentami na zajęciach nad treścią prezentowanego referatu w celu wyjaśnienia niezrozumiałej treści i ewentualnej weryfikacji EK1-6 Dyskusja (dyskusja) - omówienie prezentacji (forma, zakres tematów i prezentacji) oraz treści. Omówienie pracy w terenie, związanych z nią zagadnień etycznych i zagrożeń. EK1-6 Prezentacja multimedialna - prezentacja w programie PowerPoint lub odpowiedniku, narysowana na dany temat. W przypadku prezentacji indywidualnych powinny trwać nie mniej niż 20 minut i nie więcej niż 30 minut,

Opis weryfikacji efektów uczenia się:

EK1-6 Wykład tematyczny/prezentacja multimedialna na zadany temat - weryfikacja efektów kształcenia poprzez ocenę jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu wykładu/prezentacji. Oceniany będzie poziom merytoryczny, sposób prezentacji przez studenta oraz forma, czyli sposób przygotowania prezentacji w programie PowerPoint Indywidualna ocena przygotowania, aktywności na zajęciach - zmniejszy się gdy duża liczba nieobecności, a aktywność na zajęciach podniesie punktację z przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do przedstawienia prezentacji multimedialnej artykułu na zadany temat (30 min). Oceniana jest (a) forma, treść i sposób prezentacji oraz (b) umiejętność znalezienia odpowiedniego materiału do prezentacji

Nieobecność na zajęciach obniży ocenę końcową. Dalsze szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom podczas kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)