Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bird Ecology and Conservation [WF-OB-SUBE] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bird Ecology and Conservation [WF-OB-SUBE]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 321
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Arkadiusz Buczyński, Monika Bukacińska
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=32284
Literatura:

Bruun B.1970. Birds of Europe. McGraw-Hill Book Company lub inne przewodniki do oznaczania gatunków ptaków europejskich

Artykuły dotyczące ekologii ptaków, różnorodności awifauny w terenach miejskich i zurbanizowanych, w parkach i lasach miejskich

Zakres tematów:

W ramach ćwiczeń planowane są dwie wycieczki terenowe w obrębie doliny Wisły (w okolicach Łomny i w Warszawie) w celu porównania różnorodności gatunkowej ptaków w krajobrazie wiejskim i miejskim; lub parki i lasy miejskie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Opis metod nauczania:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, metody nauczania oraz wymagań i oczekiwań pracy na poszczególnych zajęciach i przygotowania raportu. Wyjaśnienie zasad planowania, przygotowania i realizacji prezentacji multimedialnej

EK1-6 Samodzielne czytanie tekstów naukowych – książki, czasopisma, Internet, niezbędne do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

EK7-8 Obserwacje terenowe – prezentacja metod pracy terenowej, indywidualne obserwacje w terenie, przygotowanie raportu

Opis weryfikacji efektów uczenia się:

EK 7-8 Raport opisujący indywidualną obserwację – weryfikacja efektów uczenia się poprzez ocenę indywidualnego raportu z badań własnych (obserwacji)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zobowiązani są do napisania krótkiego sprawozdania opisującego obserwacje terenowe ptaków. Będzie oceniana umiejętność opisu metod, wyników obserwacji i wniosków.

Nieobecność na zajęciach obniży ocenę końcową. Dalsze szczegółowe kryteria oceny zostaną podane uczestnikom podczas: kurs.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)