Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Perspektywa cyklu życia w ochronie środowiska [WF-OB-PCZ] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Perspektywa cyklu życia w ochronie środowiska [WF-OB-PCZ]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Grzegorz Embros
Literatura:

Embros, Grzegorz. 2008. “An Attempt to Classify Environmental Pollution in the Context of the Causes of the Ecological Crisis.” [Próba klasyfikacji zanieczyszczeń środowiska w kontekście przyczyn kryzysu ekologicznego]. In a Holistic Approach to Environment Conservation, edited by Ryszard Sadowski and Jacek Tomczyk, 115–31. Warszawa: Wydaw. UKSW.

Embros, Grzegorz. 2018. “Las W Ujęciu Systemowym. Słabe I Mocne Strony.” Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (3): 31–41.

Embros, Grzegorz. 2021. “Decision-Making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection.” Problemy Ekorozwoju 16 (1): 91–101.

Embros, Grzegorz. 2020. “Ojkofilia Jako Perspektywa Lokalnych Społeczności Stających Wobec Powinności Ochrony Środowiska.” In Przyroda Wyzwaniem Dla Kultury. Społeczności Lokalne Wobec Obszarów Chronionych, red. Ryszard Sadowski and Małgorzata Falencka-Jabłońska, 115–27.

NORMA ISO 14044 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE- OCENA CYKLU ŻYCIA- WYMAGANIA I WYTYCZNE

Zakres tematów:

Ochrona środowiska w ujęciu systemowym

Podejście procesowe w ochronie środowiska

Proces decyzyjny w systemowej strategii ochrony środowiska

Cykl życia

I. Etap - zasoby:

Odnawialne

Nieodnawialne

II. Etap - proces

III. Etap - odpady

Norma ISO 14044 Zarządzanie Środowiskowe- Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i problemowy

Weryfikacja - kolokwium ustne

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: dyskusja, referat, lektura tekstów

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach, indywidualna ocena przygotowania do zajęć

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny i problemowy - treść jest bezpośrednio przekazywana w gotowej do zapamiętania postaci, włączane będą ilustracje problemów naukowych i/lub praktycznych.

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu referatu.

Referat - student przygotowuje wystąpienie na wybrany z proponowanego przez prowadzącego zestawu temat.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium ustne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium ustnego.

Indywidualna ocena aktywności na zajęciach - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła zaangażowania studenta na zajęciach

Indywidualna ocena przygotowania do zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć prowadzonych za pośrednictwem MS Teams

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie wystąpienia z użyciem prezentacji na wybrany temat, ewentualne oceny cząstkowe będące wynikiem sprawdzania wiedzy etapowej oraz ustna wypowiedź w czasie kolokwium.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)