Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uzależnienia behawioralne [WF-PS-N-UBH] Semestr zimowy 2022/23
Wykład monograficzny, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: WM: Uzależnienia behawioralne [WF-PS-N-UBH]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład monograficzny [WYK_MON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 1454
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Sławomir Ślaski
Literatura:

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Grzegorzewska I. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

tematy:

1. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia neurotyczne, nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

miniwykład

praca w grupach

dyskusja

rozwiązywanie problemów

analiza tekstów

filmy dydaktyczne

prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

obecność,

sprawdzian wiedzy;

prezentacja

nie używamy podczas zajęć tel. komórkowych i smartfonów

Uwagi:

nie używamy podczas zajęć tel. komórkowych i smartfonów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)