Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka [WH-F-FW-I-2-PNJWGrPr] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka włoskiego - gramatyka, pragmatyka [WH-F-FW-I-2-PNJWGrPr]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 410A
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Ślarzyńska
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład konwersatoryjny, opis, studium przypadku, a weryfikowane są przez ocenę ciągłą bieżącego przygotowania do zajęć, testy weryfikujące przygotowanie do zajęć, pisemne testy śródsemestralny, pisemne zaliczenie końcowe, ocenę ćwiczeń i projektów wykonywanych podczas zajęć.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami jak metoda ćwiczeniowa, metoda projektu, gry symulacyjne, a weryfikowane są przez ocenę ciągłą aktywności podczas zajęć, testy weryfikujące przygotowanie do zajęć, pisemne testy śródsemestralne, pisemne zaliczenie końcowe.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane są takimi metodami jak metoda projektu w zespole podczas zajęć, gry symulacyjne, a weryfikowane są ciągłą ocenę przygotowania do zajęć – w tym testy i ćwiczenia weryfikujące przygotowanie do zajęć – i aktywności podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny końcowej

Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego udziału w zajęciach; testy i ćwiczenia sprawdzające bieżące przygotowanie do zajęć; pisemny test śródsemestralny i pisemne zaliczenie końcowe; projekty i ćwiczenia praktyczne w trakcie zajęć.

70% – pisemny test śródsemestralny i pisemne zaliczenie końcowe

20% – testy i ćwiczenia sprawdzające bieżące przygotowanie do zajęć

10% – aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń praktycznychw trakcie zajęć

Na ocenę dostateczną (3): Student dość dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, dość umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dość dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_U01). Student w umiarkowanym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji w zakresie języka włoskiego i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4): Student dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, umiejętnie charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, dobrze rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_U01). Student w dość szerokim zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji w zakresie języka włoskiego i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5): Student bardzo dobrze rozróżnia omawiane struktury gramatyczne języka włoskiego, bardzo umiejętnie i bez trudności charakteryzuje je z wykorzystaniem nabytej wiedzy pojęciowej o gramatyce włoskiej, w pełni rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10). Uczestnik kursu osiąga poziom B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie języka włoskiego (FW1_U01). Student w pełnym zakresie dąży do nieustannego pogłębiania własnych kompetencji w zakresie języka włoskiego i do ich krytycznej oceny (FW1_K01).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)