Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka greckiego [WH-FK-I-1-PrakNauG-Z] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka greckiego [WH-FK-I-1-PrakNauG-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 214
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Filip Doroszewski
Literatura:

Podręcznik:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, wyd. dowolne;

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna z elementami wykładu konwersatoryjnego i problemowego (zagadnienia gramatyczne).

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak wykład informacyjny i konwersatoryjny, a weryfikowane przez ocenę kolokwium, wypowiedzi ustnej, pracy domowej, a także przez ocenę ciągłą.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak klasyczna ćwiczeniowa, a weryfikowane przez ocenę kolokwium, wypowiedzi ustnej, pracy domowej, a także przez ocenę ciągłą.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane takimi metodami, jak dyskusja, a weryfikowane przez ocenę udziału w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie: obecności, aktywności na zajęciach, prac domowych, cyklicznych kolokwiów.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę po drugim semestrze.

Elementy składowe oceny końcowej: obecność i aktywność na zajęciach, odrabianie prac domowych, kolokwia cząstkowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)