Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia starożytna [WH-FK-I-3-HistStar] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia starożytna [WH-FK-I-3-HistStar]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Anna Zajchowska-Bołtromiuk
Literatura:

Euzebiusz, Historia kościelna, tł. A. Lisiecki, Poznań 1924 (reprint 1993).

Józef Flawiusz, Wojna żydowska, tł. J. Radożyński, Poznań 1980.

Laktancjusz, Jak umierali prześladowcy, tł. J. Czuj, Poznań 1933 (reprint 2013).

Res Gestae Divi Augusti (Czyny boskiego Augusta), przeł. S. Łoś i E. Wipszycka [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, pod red. A. Chankowskiego, Warszawa 1995, s. 170-184.

Swetoniusz, Żywoty Cezarów, tłum., wstęp, komentarz J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1987.

Tacyt, Germania, przekład T. Płóciennik. wstęp i komentarz J. Kolendo, Poznań 2008

Tacyt,: Tacyt, Dzieła (Roczniki, Dzieje, Żywot Juliusza Agrykoli), z języka łacińskiego przełożył S. Hammer, Wrocław: Ossolineum, 1956 / 2004.

Wergiliusz, IV Ekloga i Eneida (wydania różne).

Metody i kryteria oceniania:

EK1: Student zna najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego.

- ocena 5 (bdb): Student zna bardzo dobrze najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego i potrafi wskazać zależności między wydarzeniami.

- ocena 4 (db): Student zna dobrze najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego

- ocena 3 (dst): Student zna zaledwie najważniejszą faktografię historii Cesarstwa Rzymskiego - ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowej faktografii historii Cesarstwa Rzymskiego

EK 2: Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 5 (bdb): Student potrafi interpretować poznane fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych ukazując istniejące hipotezy interpretacyjne.

- ocena 4 (db): Student potrafi interpretować większość poznanych faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 3 (dst): Student potrafi interpretować zaledwie podstawowe fakty historyczne w ich w ich głównych aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi interpretować faktów historycznych w ich aspektach narodowych, religijnych, społecznych i kulturowych

EK 3: Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 5 (bdb): Potrafi wyszukiwać samodzielnie analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 4 (db): Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować podstawowe informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

- ocena 3 (dst): Potrafi wyszukiwać zaledwie podstawowe informacje z wykorzystaniem tylko podstawowych źródeł i opracowań

- ocena 2 (ndst): Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i opracowań

EK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

- ocena 5 (bdb): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków

- ocena 4 (db): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- ocena 3 (dst): Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem podstawowych poglądów innych autorów

- ocena 2 (ndst): Student nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)