Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-Z] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala 210
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Beata Gaj
Literatura:

J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego.

"Słownik łacińsko - polski" red. K. Kumaniecki lub inny słownik łacińsko - polski.

S. Kalinkowski "Aurea dicta" lub inny zbiór sentencji łacińskich.

Mare nostrum dostęp online

H. Orberg Lingua Latina per se illustrata: pars prima - Familia Romana

Materiały dostarczane przez wykładowczynię

Zakres tematów:

Wymowa i akcent w języku łacińskim.

Deklinacja I - V (odmiana rzeczowników i przymiotników).

Indicativus praesentis activi et passivi koniugacji I-IV.

Indicativus imperfecti et futuri activi et passivi

Perfectum. Zastosowanie coniunctivów

Przyimki łacińskie.

Accusativus cum infinitivo i inne ważne składnie

Doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstu.

Elementy greki

Tematy z zakresu kultury śródziemnomorskiej: chorea, paideia, retoryka i filozofia

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda podawcza. Ćwiczenia gramatyczne i translatorskie. Kolokwia w trakcie trwania semestru co 3-4 tygodnie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie następujących kryteriów:

- obowiązkowa obecność studenta na zajęciach (student może opuścić 2 razy zajęcia w ciągu semestru),

- aktywność podczas zajęć,

- zaliczenie wszystkich kolokwium cząstkowych, w tym kolokwium z sentencji łacińskich,

- zaliczenie ustne tekstu (czytanie i tłumaczenie).

Testy i translacje, prezentacja wybranego zagadnienia, udział w projekcie "Doświadczyć chorei" - średnia z powyższych metod oceniania:

Kryteria ocen:

na ocenę dost - ponad 50 %

na ocenę db - ponad 70 %

na ocenę bdb - od 85 %

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym odbywają się stacjonarnie w poniedziałki g. 15, s. 210

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)