Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka [WH-FP-I-1-KultJezyka] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura języka [WH-FP-I-1-KultJezyka]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 328
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tomasz Korpysz
Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia kultury języka (język, uzus, norma, dwupoziomowość normy, innowacja językowa, błąd językowy), kryteria oceny innowacji językowych, typologia błędów językowych, postawy wobec języka, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

2. Podstawowe źródła i poradniki normatywne - przegląd, podstawy polityki językowej.

3. Wybrane problemy poprawności fonetycznej.

4. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. I (odmiana imion i nazwisk rodzimych i obcych), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie żeńskich form nazwisk) i ortograficzne.

5. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. II (odmiana polskich i obcych nazw miejscowych), a także związane z nimi zagadnienia słowotwórcze (tworzenie przymiotników od nazw miejscowych oraz nazw mieszkańców).

6. Wybrane problemy poprawności fleksyjnej, cz. III (odmiana wyrazów pospolitych: rzeczowników, czasowników, przymiotników, zaimków).

7. Fleksja i składnia liczebników.

8. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. I (związek zgody).

9. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. II (związek rządu).

10. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. III (szyk wyrazów w zdaniu).

11. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. IV (imiesłowowy równoważnik zdania).

12. Wybrane problemy poprawności składniowej, cz. V (wyrazy funkcyjne, struktura zdania złożonego).

13. Wybrane problemy poprawności ortograficznej.

14. Wybrane problemy poprawności interpunkcyjnej.

15. Wstęp do zagadnień poprawności leksykalnej, podstawy leksykologii

16. Zagadnienia poprawnościowe związane ze znaczeniem wyrazów. Dobór paradygmatyczny i syntagmatyczny wyrazów, typowe błędy leksykalne

17. Poprawność frazeologiczna.

18. Moda w języku, szablon językowy, nowomowa.

19. Metafory w tekstach użytkowych.

20. Poprawność stylistyczna, wprowadzenie do stylistyki.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: ćwiczeniowa i problemowa, z elementami wykładu i dyskusji.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

- śródsemestralne sprawdziany pisemne oraz dyktanda

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- śródsemestralne sprawdziany pisemne oraz dyktanda

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

- ocenianie ciągłe

Metody i kryteria oceniania:

oceny z kolokwiów cząstkowych i dyktand: 70%

aktywność podczas zajęć: 20%

obecność: 10%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)