Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leksykologia i leksykografia [WH-FP-I-3-Leksykolog] Semestr zimowy 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Leksykologia i leksykografia [WH-FP-I-3-Leksykolog]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2022-12-05 11:30 : 13:00 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2022-12-12 11:30 : 13:00 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2022-12-19 11:30 : 13:00 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2023-01-02 11:30 : 13:00 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
2023-01-09 11:30 : 13:00 sala 409
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Zaucha
Literatura:

Literatura przedmiotu

Bańko M., Z pogranicza leksykologii i językoznawstwa, Warszawa 2001.

Bańko M., Majdak M., Czeszewski M. (red.), Słowniki dawne i współczesne. Przewodnik multimedialny, http://www.leksykografia.uw.edu.pl/.

Bogusławski A., Język w słowniku, Wrocław 1988.

Danielewiczowa M., Wieloznaczność – skaza na języku czy na jego opisie?, [w:] Różne treści, różne formy, red. M. Bańko, D. Kopcińska, Warszawa 2011.

Doroszewski W., Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa 1954.

Grochowski M., Zarys leksykografii i leksykologii, Warszawa 1982.

O definicjach i definiowaniu, red. Bartmiński J., Tokarski R., Lublin 1993.

Markowski A., Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, www.nkjp.pl.

Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001.

Wierzbicka A., W poszukiwaniu tradycji. Idee semantyczne Leibniza, „Pamiętnik Literacki” LXVI, 1975, z. 1, s.109-126.

Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

- metody podające: elementy wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego

- metody poszukujące:

problemowe: sytuacyjna, burza mózgów

metody ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczeniowa, studium przypadku

metody dyskusji: seminaryjna, referatu

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane metodami podającymi i poszukującymi, a sprawdzane przez kolokwium końcowe i/lub ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową stanowi ocena uzyskana na kolokwium zaliczeniowym. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest uzyskanie 50% punktów ze znajomości lektur sprawdzanej na bieżąco na zajęciach. Wygłoszenie referatu lub uzyskanie 80% punktów ze znajomości lektur podwyższa ocenę końcową o 10%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)