Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Dorota Kielak
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ah_sTncZ1-CMBdEhgMjqThsuoRjKcJnKttUPbfMNQ68s1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0903a2bb-8d8e-415f-8d09-247566f56560&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura dobrana pod kątem zainteresowań badawczych uczestników seminarium.

Polecana znajomość następujących pozycji:

Ryszard Nycz, Anna Zeidler-Janiszewska, Nowoczesność jako doświadczenie, Kraków 2006;

Ryszard Nycz, Grzegorz Grochowski, Literackie doświadczenie nowoczesności, Warszawa 2018;

Andrzej Zawadzki, Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego, "Teksty Drugie" 2002, nr 4;

Włodzimierz Bolecki, Doświadczenie i modernizm, "Teksty Drugie" 2006, nr 6;

Ryszard Nycz, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia, "Teksty Drugie" 2006, nr 6;

Dominique Maingueneau, Dyskurs literacki jako dyskurs konstytuujący, "Teksty Drugie" 2009, nr 4;

Marta Koszowy, Słowo w kadrze : literatura i fotografia : fotografia i literatura

Rocznik Komparatystyczny 2014, nr 5;

„Każdy z nas jest przybyszem”.

Ryszard Nycz, Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku, "Teksty Drugie" 1999, nr 5;

Tomasz Załuski, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Kraków 2012;

Dorota Kielak, Semantyka przestrzeni sacralnej w twórczości Władysława Stanisława Reymonta, „Studia Bobolanum” 2021, nr 1, s. 135-153;

Dorota Kielak, Między wiarą a filozofią. O problematyce duchowego odrodzenia w prozie Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego, „Studia Bobolanum” 2019, nr 4, s. 51-68;

Dorota Kielak, Funkcja motywów secesyjnych w prozie Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. Aleksandra Wójtowicz, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2016, s. 101-132;

Dorota Kielak, O sposobach funkcjonalizowania się motywu butów w literackim dyskursie z przełomu XIX i XX w. na temat etyki życia społecznego, w: Jego wysokość but, red. Małgorzata Wrześniak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020, s. 189-207.

Dorota Kielak, Motywy maryjne w literackim projekcie polskiej niepodległości, w: Polski Tyś Królową i Najlepszą Matką. Maryja w dziejach Polski i Europy, red. Grzegorz Bartosik OMF Conv, Ireneusz Klimczyk OMFConv, Iwona Krysiak, Seria: „Biblioteka Kolbiana. Monografie”, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2018, s. 183-197.

Dorota Kielak, Diagnoza wojennych przemian kulturowych w publicystyce literackiej Juliusza Kleinera i Tadeusza Dąbrowskiego, w: Na granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej, red. Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska, (seria: Modernistyczne Przełomy), Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana wyszyńskiego, 2015, s. 143-160.

Zakres tematów:

Tematyka seminarium w ogólnych zarysach dotyczy literatury przełomu XIX i XX wieku, szczególnie literackich zapisów kryzysu światopoglądowego ostatnich dekad XIX w., wynikających z tego kryzysu przemian artystycznych i estetycznych, relacji literatury ze sztukami plastycznymi, a także zagadnień z zakresu kultury literackiej drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy wieku XX ze szczególnym uwzględnieniem lat I wojny światowej.

Szczegółowa tematyka spotkań dostosowana do zainteresowań badawczych uczestników seminarium, związana z:

1. twórczością Stefana Grabińskiego,

2. doświadczeniem wojennym w twórczości Stanisława Długosza, Kazimiery Iłłakowiczówny, Eugeniusza Małaczewskiego,

3. twórczością baśniową Elwiry Korotyńskiej,

4. epistolografią Stanisława Wyspiańskiego,

5. motywem rewolucji w dwudziestowiecznej literaturze fantastycznej

6. zagadnieniem twórczości kobiet przełomu XIX i XX w.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody podające - elementy wykładu problemowego; metody poszukujące - rozwiązywanie problemów interpretacyjnych; metody ćwiczeniowo-praktyczne - dyskusja nad wybranymi problemami, metoda referatu, analiza wybranego zagadnienia, praca

ze źródłem (lektura, tekst kultury)

Ocenianie ciągłe postepów pracy, ocena przygotowywanych fragmentów pracy oraz wypowiedzi ustnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedłożonego przynajmniej jednego kompletnego rozdziału pracy magisterskiej.

Obecność na seminarium obowiązkowa - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym z możliwością organizacji wybranych spotkań stacjonarnie.

Link do kanału na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ah_sTncZ1-CMBdEhgMjqThsuoRjKcJnKttUPbfMNQ68s1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0903a2bb-8d8e-415f-8d09-247566f56560&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)