Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z] Semestr zimowy 2022/23
Seminarium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Tomasz Korpysz
Literatura:

Literatura omawiana podczas seminariów jest ściśle powiązana z tematami przygotowywanych prac magisterskich i dotyczy przede wszystkim problematyki socjolektów i profesjolektów, chrematonimów, gatunków mowy, stylizacji językowej i języka w filmie.

Zakres tematów:

1. Socjolekty i profesjolekty jako problem badawczy

2. Profesjolekt dziennikarzy

3. Profesjolekt żeglarzy śródlądowych

4. Chrematonimy jako problem badawczy

5. Współczesne chrematonimy użytkowe na przykładzie nazw kosmetyków

6. Akty i gatunki mowy jako problem badawczy

7. Poradnik jako gatunek

8. Stylizacja językowa w polskim filmie współczesnym jako problem badawczy

9. Język bohaterów filmowych

10. Komunikacja interpersonalna

11.Komunikacja między nauczycielem a rodzicem

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

1. metody podające: elementy wykładu, referaty

2. metoda poszukujące: dyskusje, praca ze źródłem, analiza materiału

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

ocenianie ciągłe, ocena wypowiedzi w tracie dyskusji, ocena referatów, ocena fragmentów prac

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest obecność podczas zajęć, przedstawienie bibliografii, ostatecznego konspektu oraz pierwszego rozdziału pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)