Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna - sztuki piękne [WH-KU-I-2-KulArtSztP] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultura artystyczna - sztuki piękne [WH-KU-I-2-KulArtSztP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 410
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Beata Skrzydlewska
Strona domowa grupy: http://WH-KU-I-2-KulArtSztP_2021/22_Z_WYK
Literatura:

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, T. 1-2, Warszawa 1975.

Vasari G., Żywoty najsłynniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, Kraków 1980 - Warszawa 1989.

Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1.Propedeutyka historii sztuki – wykład wprowadzający.

2.Definicja dzieła sztuki – zarys historyczny.

3.Czym zajmuje się historia sztuki – przegląd stylów w sztuce.

4.Pojmowanie dzieła sztuki w przeszłości i współcześnie.

5.Klasyfikacja sztuk plastycznych – zagadnienia ogólne.

6.Klasyfikacja sztuk plastycznych – malarstwo.

7.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzeźba.

8.Klasyfikacja sztuk plastycznych – rzemiosło artystyczne.

9.Dzieło sztuki w muzeum i w kolekcji.

10.Znaki w dziełach sztuki.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu ustnego, kończą się egzaminem ustnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia mają charakter wykładu informacyjno – problemowego.

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są na drodze wykładu informacyjno – problemowego oceniane są poprzez obserwację aktywności studentów na zajęciach, a także przez analizę wypowiedzi ustnej studenta.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności weryfikowane są przez ocenę umiejętności posługiwania się studenta podstawowymi narzędziami badawczymi, prawidłową interpretację zdobytej wiedzy.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji weryfikowane są na podstawie dyskusji na temat treści poznanych na wykładach.

Ocena BDB- Student posługuje się językiem fachowym, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu propedeutyki historii sztuki. Potrafi zwrócić uwagę na wielość definicji dzieła sztuki, wyjaśnia, czym zajmuje się historia sztuki i historyk sztuki. Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena DB – Student Potrafi zwrócić uwagę na wielość definicji dzieła sztuki, wyjaśnia, czym zajmuje się historia sztuki i historyk sztuki. Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena DST – Potrafi klasyfikować sztuki plastyczne, zna podstawowe style w sztuce.

Ocena NDST – Nie spełnia kryteriów przewidzianych dla oceny dostatecznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)