Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne problemy estetyki współczesnej [WH-KU-II-2-ProbEst-W] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Główne problemy estetyki współczesnej [WH-KU-II-2-ProbEst-W]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022/23_Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Anna Wiśnicka
Literatura:

Dodatkowo we fragmentach:

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Co to jest estetyka?

2. Kluczowe pojęcia estetyki.

3. Najważniejsze ujęcia. metodologiczne estetyki.

4. Estetyka zorientowana empirycznie.

5. Kryzys estetyki i jego przyczyny.

6. Antysztuka i antyestetyka.

7. Metody badawcze estetyki.

8. Estetyka wobec awangardy XX w.

9. Problemy estetyki nowych kierunków sztuki XX w.

10. Estetyka postmodernizmu.

11. Artysta i odbiorca w ujęciu estetyki.

12. Dzieło sztuki w ujęciu estetyki.

13. Najważniejsze szkoły estetyczne i ich przedstawiciele.

14. Wartość estetyczna, wartość artystyczna, wartość funkcjonalna.

15. Wybrane nowoczesne ujęcia estetyki - ekoestetyka, estetyka rozrywki, estetyka informacyjna, feministyczna, konsumencka (do wyboru).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje

Dyskusja

Weryfikacja - Egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - student regularnie uczęszcza na wykłady (maksymalnie dwie nieobecności w semestrze). 20%

Aktywność na zajęciach. 20%

Egzamin ustny (za pośrednictwem technologii MSTeams) 60%

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Zna i rozumie najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Swój wywód opiera o merytorycznie dobrane przykłady.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając z nabytego aparatu pojęciowego z nielicznymi uchybieniami. Zna i rozumie najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Wywód może być oparty o przykłady z zajęć.

ocena dostateczna: student omawia najważniejsze kwestie poruszane na wykładzie, wykorzystanie aparatu pojęciowego stanowi duży problem. Zna wybrane ujęcia estetyki oraz selektywnie przywołuje najważniejszych przedstawicieli. Potrafi częściowo omówić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Zna sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Ma trudności w oparciu wywodu o merytorycznie właściwe przykłady.

Uwagi:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)