Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-F-FW-I-3-SemLic-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-15 09:45 : 11:15 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 6
Prowadzący: Leonardo Masi
Literatura:

J. Tomatis, Storia culturale della canzone italiana, Il Saggiatore, Milano 2018.

Inne lektury wskazane podczas kursu.

Zakres tematów:

- Związki muzyką i luteraturą we Włoszech

- Włoska piosenka autorska

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy będą osiągane poprzez metody podające (wykład informacyjny), eksponujące (prezentacja, pokaz slajdów) i poszukujące (klasyczna metoda problemowa), natomiast weryfikowane za pomocą przygotowania pracy dyplomowej, prezentacji dotyczącej przygotowywanej pracy przedstawionej przez Studenta.

Efekty uczenia się w obszarze umiejętności będą osiągane za pomocą metod ćwiczeniowo-praktycznych (klasyczna metoda ćwiczeniowa, studium przypadku, dyskusja seminaryjna) i metod poszukujących (giełda pomysłów), weryfikowane zaś za pomocą wypowiedzi ustnej, udziału w dyskusji.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych osiągane będą za pomocą metod eksponujących i ćwiczeniowych (studium przypadku, dyskusja), natomiast weryfikowane za pomocą udziału w dyskusji zespołowej, oceniania ciągłego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podstawowym zaliczenia seminarium licencjackiego w semestrze letnim III roku studiów licencjackich jest złożenie przygotowanej pracy licencjackiej.

Do pozostałych warunków zaliczenia seminarium należą:

– aktywna obecność na zajęciach i korzystanie z regularnych konsultacji dotyczących przygotowywanej pracy

– wykonywanie bieżących zadań pisemnych związanych z etapami przygotowywanej pracy, wskazanych podczas kursu

– aktywne zbieranie i wykorzystywanie materiałów naukowych w związku z przygotowywaną pracą oraz wykazywanie się umiejętnością praktycznego wykorzystania wiedzy, nabytej w poprzednich semestrach, kursu dotyczącej właściwej struktury pracy oraz budowy aparatu krytycznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)