Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-F-FW-II-1-SmMgrL] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-F-FW-II-1-SmMgrL]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-05-29 13:15 : 14:45 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-06-05 13:15 : 14:45 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-06-12 13:15 : 14:45 sala 326
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 7
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Małgorzata Ślarzyńska
Literatura:

Alberto Casadei, Marco Santagata, Manuale di letteratura italiana contemporanea, Roma–Bari 2009.

Giulio Ferroni, Letteratura italiana contemporanea (1945–2007), Milano 2007.

Giulio Ferroni, Storia della letteratura italiana. Novecento e il nuovo millennio. Mondadori Università, Milano 2012.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia e testi della letteratura italiana. Vol. 9: Guerra e fascismo (1910–1945). Mondadori Università, Milano 2003.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia della letteratura italiana. Vol. 10: Ricostruzione e sviluppo nel dopoguerra (1945–1968). Mondadori Università, Milano 2008.

Giulio Ferroni, Andrea Cortellessa, Italo Pantani, Silvia Tatti, Storia della letteratura italiana. Vol. 11: Verso una civiltà planetaria (1968–2005). Mondadori Università, Milano 2007.

Historia literatury włoskiej XX wieku, red. Joanna Ugniewska. PWN, Warszawa 2001.

Jeremy Munday, Manuale di studi sulla traduzione, przeł. Chiara Bucaria, Bologna 2012.

Anthony Pym, Exploring Translation Theories, 2 ed., London – New York 2014.

Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Kraków 2009.

Małgorzata Ślarzyńska, Obraz literatury włoskiej w Polsce lat 70. i 80. XX wieku na łamach „Literatury na Świecie”, Warszawa 2017.

Lawrence Venuti, Translator’s Invisibility. A History of Translation, 2 ed., London – New York 2008.

Lawrence Venuti, The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference, London – New York 1998.

Inne lektury wskazane podczas kursu.

Zakres tematów:

Literatura włoska od XIX wieku do współczesności. Pisarze – teksty – przekład.

Podczas seminarium zostaną przedstawione i omówione modelowe teksty i wielcy pisarze literatury włoskiej od XIX wieku do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi zarówno na aspekty stylistyczne analizowanych tekstów, jak i na ich kontekst historyczno-kulturowy. Poruszone zostaną również zagadnienia przekładoznawcze i teoretycznoliterackie zgodnie z tematyką przygotowywanych prac.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody ćwiczeniowe i dyskusyjne.

Sposòb weryfikacji efektòw uczenia się

- w odniesieniu do wiedzy: zebranie części odpowiedniej bibliografii do pracy magisterskiej, napisanie wskazanych przez prowadzącego elementów częściowych pracy magisterskiej.

- w odniesieniu do umiejętności: udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, wykonywanie bieżących zadań pisemnych, wskazanych przez prowadzącego w trakcie kursu.

- w odniesieniu do kompetencji społecznych: udział w prowadzonych podczas seminariów dyskusjach.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą – zebranie części odpowiedniej bibliografii do pracy magisterskiej, napisanie wskazanych przez prowadzącego bardzo dobrej jakości elementów częściowych pracy magisterskiej, aktywny udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, wykonanie wszystkich bieżących zadań pisemnych, wskazanych przez prowadzącego w trakcie kursu.

Na ocenę dobrą – zebranie części odpowiedniej bibliografii do pracy magisterskiej, napisanie wskazanych przez prowadzącego dobrej jakości elementów częściowych pracy magisterskiej, udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, regularne wykonywanie bieżących zadań pisemnych, wskazanych przez prowadzącego w trakcie kursu.

Na ocenę dostateczną - zebranie części odpowiedniej bibliografii do pracy magisterskiej, w stopniu dostatecznym napisanie wskazanych przez prowadzącego elementów częściowych pracy magisterskiej, udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, wykonywanie bieżących zadań pisemnych, wskazanych przez prowadzącego w trakcie kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)