Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka łacińskiego [WH-FK-I-1-GramOpL-L] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Gramatyka opisowa języka łacińskiego [WH-FK-I-1-GramOpL-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-13 15:00 : 16:30 sala 329
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30084
Literatura:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

H. Wolanin, Gramatyka opisowa klasycznej łaciny w ujęciu strukturalnym.

Zakres tematów:

Pierwszy semestr obejmuje zagadnienia fleksji w następujących blokach tematycznych:

1)fleksja rzeczownika

2) fleksja zaimka

3) fleksja przymiotnika

4) wstępne zagadnienia składniowe, w szczególności funkcje przypadków w zdaniu prostym.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane poprzez udział w wykładzie konwersatoryjnym z prezentacją, a weryfikowane przez ocenę egzaminu pisemnego.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są poprzez samodzielną pracę tekstem źródłowym , a weryfikowane przez ocenę egzaminu pisemnego.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane poprzez samoocenę kształconych umiejętności, a weryfikowane przez ocenę egzaminu pisemnego.

Metody i kryteria oceniania:

5: student posiada wyczerpującą wiedzę na temat fleksji nominalnej. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne. Student posiada wiedzę na temat budowy zdania prostego i funkcji form nominalnych w zdaniu.

4: student posiada zadowalającą wiedzę na temat fleksji nominalnej. Potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne. Student posiada wiedzę na temat budowy zdania prostego i funkcji form nominalnych w zdaniu.

3: student posiada podstawową wiedzę o fleksji nominalnej, potrafi wyróżnić temat i końcówki fleksyjne.

2: student nie posiada wiedzy pozwalającej czy to prawidłowo rozpoznawać formy gramatyczne czy też dokonywać analizy morfologicznej wyrazu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)