Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FK-I-2-SemLic] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FK-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Beata Gaj
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au1eF0zS3y42QDxB3ROk1CgVdidmZxOD0wQtl6YjKVGY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4235b6be-e9be-43c3-a2a2-fa29783d60e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

dostosowana do tematu prac dyplomantów

Punktem wyjścia dalszych ustaleń metodologicznych i tematycznych będzie książka L/ Małunowiczówny, Wstęp do filologii klasycznej wraz z metodologią pracy umysłowej i naukowej, Lublin: TNKUL 1960 a także omówienie etapów pracy filologa sformułowane przez Dioniuzjusza Traka. Nowożytne instruktaże dotyczące pisania prac dyplomowych będą wykorzystywane w ograniczonych zakresie.

Koncepcje literaturoznawcze wykorzystywane w analizie literatury antycznej według wybranych zagadnień.

Zakres tematów:

- podstawy warsztatu naukowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej (pisemna wypowiedź naukowa, formułowanie zagadnienia badawczego i konstruowanie argumentacji badawczej, prowadzenie kwerendy bibliograficznej, sporządzanie bibliografii i przypisów, redagowanie tekstu, zasady cytowania, plagiat)

- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych (poprzez dyskusję oraz przygotowywanie referatu)

-

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

systematyczna praca nad treścią pracy dyplomowej, poprawianie jej i uzupełnianie. Wiodąca metodologia analityczno-komparatystyczna.Praa metodą stolikową i właściwą tutorialom. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez ocenę ćwiczeń w w zakresie stawiania i sprawdzania hipotez, m.in:

• Definiowania

• Klasyfikowania

• Uzasadnienia twierdzeń

• Dedukowania

• Rozwiązywania zagadnień

• Wnioskowania

Metody i kryteria oceniania:

0becność obowiązkowa (dozwolone 2 nieobecności w semestrze)

wybór tematu, zebranie wstępnej do niego bibliografii i ułożenie wstępnego, lecz poprawnego planu pracy licencjackiej

Spełnienie powyższych warunków - ocena bardzo dobra

Wybór tematu, zebranie bibliografii, próby ułożenia planu - ocena dobra

Wybór tematu, zebranie niepełnej bibliografii - ocena dostateczna

Uwagi:

nazwa zespołu na MS Teams: Seminarium licencjackie II rok I stopnia

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3au1eF0zS3y42QDxB3ROk1CgVdidmZxOD0wQtl6YjKVGY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4235b6be-e9be-43c3-a2a2-fa29783d60e9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)