Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie [WH-FK-I-2-SemLic] Semestr letni 2022/23
Seminarium licencjackie, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie [WH-FK-I-2-SemLic]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEMLI], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 107
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 5
Prowadzący: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGtLbRbSBcOOK9VXLJKQeogHPUXQo_I6vOKE6yznmF8Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bad76409-5cca-424f-a10f-9d6aa5188148&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

dostosowana do tematu pracy

Zakres tematów:

- podstawy warsztatu naukowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej (pisemna wypowiedź naukowa, formułowanie zagadnienia badawczego i konstruowanie argumentacji badawczej, prowadzenie kwerendy bibliograficznej, sporządzanie bibliografii i przypisów, redagowanie tekstu, zasady cytowania, plagiat)

- rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów naukowych (poprzez dyskusję oraz przygotowywanie np. referatu)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Omawianie metod badawczych wykorzystywanych w wybranym przez studenta obszarze badań i ich modyfikacje na potrzeby jego pracy; krytyczna recepcja literatury przedmiotowej wybranego przez studenta obszaru badań; merytoryczna dyskusja nad tezami zawartymi w rozprawie licencjackiej seminarzysty

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział jest obowiązkowy.

Ocenie podlega zaangażowanie i umiejętności studenta w zbieraniu i systematyzowaniu materiału do pracy licencjackiej oraz systematyczne pisanie poszczególnych części pracy oraz ich merytoryczna i językowa poprawność. Aby zaliczyć przedmiot, student wywiązuje się z zadań zleconych przez prowadzącego (czytanie zadanych tekstów, przygotowywanie wstępnego konspektu pracy licencjackiej i bibliografii).

Uwagi:

link zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGtLbRbSBcOOK9VXLJKQeogHPUXQo_I6vOKE6yznmF8Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bad76409-5cca-424f-a10f-9d6aa5188148&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu:

qv1i7c4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)