Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Oświecenie [WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia literatury polskiej - Oświecenie [WH-FP-I-1-HLP.Oswi-C]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Partyka
Literatura:

Literatura dla grupy nr 2 w kolejności omawiania:

1. L. Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przełożyła A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, Wrocław 2009.

2. I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 1973.

3. L. Kropiński, Julia i Adolf czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniepru, [w:] Polski romans sentymentalny, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971.

4. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, oprac. F. Rosset, D. Triaire. nowe tłumaczenie ostatniej wersji autorskiej z 1810 roku A. Wasilewska, Kraków 2015.

5. F. Zabłocki, Żółta szlafmyca, [w:] Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac. J. Pawłowiczowa, t. 4, Wrocław 1996, s. 93-151.

6. F. Bohomolec, Autor komedii, [w:] tegoż, Komedie na teatrum, oprac. I wstęp J. Kott, Warszawa 1960.

7. J. U. Niemcewicz, Powrót posła. Komedia w trzech aktach, oprac. Z. Skwarczyński, Wrocław 1983.

8. W. Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. M. Klimowicz, Wrocław 2005.

9. S. Trembecki, Sofijówka, wyd. J. Snopek, Warszawa 2000.

10. T. K. Węgierski, Organy, wyd. A. Norkowska, Warszawa 2008.

11. F. D. Kniaźnin, Wiersze wybrane, oprac. A.K. Guzek, Warszawa 1981.

12. C. Godebski, Grenadier-filozof: powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799, oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Z. Kubikowski, Wrocław 1953 lub inne wydanie.

Zakres tematów:

25.02.2022

Zajęcia wprowadzające

04.03.2022

POWIEŚĆ SENTYMENTALNA, Lourence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy

11.03.2022

POWIEŚĆ EDUKACYJNA, Ignacy Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki https://literat.ug.edu.pl/mikolaj/index.htm

18.03.2022

POWIEŚĆ CZUŁA, Ludwik Kropiński, Julia i Adolf czyli nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniepru

25.03.2022

POLSKA ARCYPOWIEŚĆ

Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

01.04.2022

ADAPTACJA WEDŁUG FRANCISZKA ZABŁOCKIEGO, Żółta szlafmyca albo kolęda na Nowy Rok

08.04.2022

DEFINICJA KOMEDII WEDŁUG FRANCISZKA BOHOMOLCA, Autor komedii

22.04.2022

KOMEDIA POLITYCZNA, Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła

29.04.2022

OPERA NARODOWA, Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale

06.05.2022

KRAINA MLEKIEM I MIODEM PŁYNĄCA, Stanisław Trembecki, Sofijówka

13.05.2022

OŚWIECENIOWY POEMAT HEROIKOMICZNY, Tomasz Kajetan Węgierski, Organy

20.05.2022

POETA SENTYMENTALNY, F. D. Kniaźnin, Wiersze wybrane

03.06.2022

PODRÓŻNY SENTYMENTALNY, Cyprian Godebski, Grenadier-filozof

10.06.2022

KOLOKWIUM PISEMNE

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane metodami podającymi, a weryfikowane w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane metodami poszukującymi, a weryfikowane w pracy zaliczeniowej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są osiągane metodami eksponującymi i poddawane ocenianiu ciągłemu.

Metody i kryteria oceniania:

W procesie oceny brany jest pod uwagę aktywny udział studenta w ćwiczeniach, odnotowywany na bieżąco podczas każdej jednostki zajęciowej. Przewidziana jest następująca punktacja: 7-8 punktów ocena dostateczna; 9-10 punktów ocena dobra; 11-12 punktów ocena: bardzo dobra.

Studenci niewykazujący aktywności zobowiązani są do napisania kolokwium końcowego z całości materiału zamieszczonego w sylabusie i omawianego podczas ćwiczeń.

Uwagi:

Konsultacje dla studentów odbywają się w piątki od 16:45 do 18:45 w sali 422.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)