Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-L] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język łaciński z elementami tradycji antycznej [WH-FP-I-1-Jez.łac-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Dominika Budzanowska-Weglenda
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiTz1C-7gm0XbAv-plA0-A2ZhmHfw_c4txvaYxsrigA41%40thread.tacv2/conversations?groupId=9054f11d-9266-4c31-b2a0-8de2e7822b65&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura przede wszystkim dostarczana przez wykładowcę - m.in. fragmenty tekstów antycznych w oryginale oraz karty pracy metoda H. Orberga

Pomocniczo i do pracy własnej:

Słownik łac.-polski (red. K> Kumaniecki), zbiory sentencji łacińskich - P. Wietrzykowski - Mare nostrum dostępne online

Gramatyki, przekłady dzieł autorów starożytnych omawianych na zajęciach

teksty związane z recepcją antyku np:

J. Wikarjak "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka języka łacińskiego lub H. Wolanin Gramatyka j. łacińskiego

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (wydanie dowolne);

Słownik łacińsko-polski (wydanie dowolne, zalecane pod red. K. Kumanieckiego)

Praktyczny słownik łacińsko-polski (oprac. J. Mańkowski).

zbiory i opracowania sentencji łacińskich, np.: S. Kalinkowski, Aurea dicta, złote słowa, (wydanie dowolne), Cz. Jędraszko, Łacina

na co dzień, Warszawa 1990 lub inne zbiory

A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 2005.

Dzieła literackie autorów starożytnych, wykorzystywane na zajęciach, m.in.:

Ajschylos, Tragedie, (S. Srebrny) Warszawa 1954 (lub późniejsze)

Arystofanes, Komedie, (S. Srebrny), Warszawa 1975/Arystofanes, Wybór komedii (S. Srebrny), Warszawa 1955/

Arystofanes, Komedie (J. Ławińska-Tyszkowska), Warszawa 1970

A.Sandauer, Dramaty greckie, Warszawa 1977

Sofokles, Tragedie, (Morawski) Warszawa 1969 (lub późniejsze)

Eurypides, Tragedie, (J. Łanowski) Warszawa 1967, 1972, 1980 –

Lit. uzupełniająca:

M. Kocur, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2002

H.D.F. Kitto, Tragedia grecka, Bydgoszcz 1997

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Warszawa 1999

Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1977 (lub inne)

A. Lesky, Tragedia grecka, Kraków 2006.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987

Podbielski H. (red.), Literatura Grecji starożytnej, Lublin 2005

J. de Romilly, Tragedia grecka, Warszawa 1994

T. Sinko, Literatura grecka (t. I i II), Warszawa 1959

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984

W. Steffen, T. Batóg, Ajschylos. Twórca tragedii greckiej, Warszawa - Poznań 2000

T. Zieliński, Historia kultury antycznej, Warszawa 1922.

Zakres tematów:

Jak w opisie głównym.W tym semestrze nacisk na korelację treści gramatycznej i kulturowej z fragmentami tekstów literackich w oryginale, nie preparowanych

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Wprowadzenie nowych zagadnień - metoda podawcza, opanowanie materiału - metoda ćwiczeniowa (tłumaczenia tekstów, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne)

metoda stolikowa - opracowanie zagadnień i ich publiczna prezentacja.

Kolokwia cząstkowe odbywają się kilka razy w semestrze po omówieniu jednego, dwóch zagadnień. Kolokwia mają formę pisemną. Raz w semestrze student odpowiada ustnie z tłumaczenia przygotowanego przez siebie tekstu. Ocena końcowa uwzględnia wszystkie uzyskane przez studenta oceny cząstkowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów cząstkowych przynajmniej na ocenę dostateczną. Egzamin końcowy odbywa się pisemnie i polega na samodzielnym tłumaczeniu tekstu łacińskiego o średnim stopniu trudności na język polski oraz odpowiedzi na pytania z zakresu kultury, w tym literatury antycznej (tematy poruszane na zajęciach)

Uwagi:

W bieżącym semestrze przeprowadzone zostaną także zajęcia metodą H. Orberga oraz poznawania fragmentów literatury łacińskiej w oryginale, także w formie recytacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)