Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialektologia [WH-FP-II-1-Dial] Semestr letni 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Dialektologia [WH-FP-II-1-Dial]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Krasowska
Literatura:

Podawana na bieżąco na zajęciach. Pozycje bibliograficzne i inne materiały zamieszczone na platformie Moodle.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

ćwiczeniowe, wykład konwersatoryjny

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy są osiągane metodą wykładu konwersatoryjnego, prezentacji, giełdy pomysłów, a weryfikowane za pomocą kolokwium.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności są osiągane metodą ćwiczeniową, a weryfikowane za pomocą kolokwium i oceniania ciągłego.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych są osiągane metodami dyskusji, a weryfikowane za pomocą obserwacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. kolokwium sprawdzające opanowanie materiału nauczania oraz pracę własną studenta

2. przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach - podwyższa ocenę końcową o pół stopnia

Zajęcia są obowiązkowe. Dopuszcza się dwie nieobecności. Każda kolejna nieobecność (nie więcej jednak niż 20% łącznej liczby godzin) wiążę się z koniecznością zaliczenia materiału z zajęć na konsultacjach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)