Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-1-Sem.mgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 327
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Anna Szczepan-Wojnarska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aEMqlN6ngDr1m3KZZ7JISrxqgZ7Oly_YM_stg_IN44NA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ca53b887-4c20-43a7-a9fe-cc448db867d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

O sztuce tłumaczenia. Red. M. Rusinek, Wrocław 1955.

Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Red. S. Pollak, Wrocław 1975.

Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Red. P. Bukowski i M. Heydel, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. Red. A. Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2014

Tłumaczenie poezji-negocjowanie wyobraźni. Poszukiwania formy. Red. A. Szczepan-Wojnarska i A. Mikołajko, Warszawa 2018

Translation and the Quest for Transcendence. "Tekstualia"EN 1/5, 2019/2020

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

1. wykład informacyjny, konwersatoryjny

2. analiza tekstów (metoda ćwiczeniowa)

3. prezentacja wyników samodzielnych badań naukowych

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, prezentacja.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów specjalistycznych, analiza materiału literackiego z użyciem aparatu krytycznego.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na podstawie pracy na zajęciach: wchodzenie w interakcje, zachowanie zasad etyki i kultury w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczna ocena przygotowania do zajęć i postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Warunkiem zaliczenia semestru jest :

1) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej, w której przedstawiony zostanie stan badań nad problematyką podejmowaną w pracy. Praca powinna zostać przesłana w wersji elektronicznej do dnia 5 czerwca 2023 r.

2) złożenie wstępnej, teoretycznej części pracy, omawiającej jej cele, metody badawcze, materiał oraz stan badań. Postępy w pracy nad wymaganą częścią rozprawy stanowią podstawę wystawienia oceny.

Uwagi:

Uwagi:

Obecność na seminarium obowiązkowa - dopuszczalne dwie nieobecności.

Zajęcia prowadzone w trybie stacjonarnym, zmiana trybu możliwa jedynie w sytuacji zmiany zarządzeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)