Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-L] Semestr letni 2022/23
Seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [WH-FP-II-2-Sem.mgr-L]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
2023-06-06 11:30 : 13:00 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
2023-06-13 11:30 : 13:00 sala 323
Kampus Dewajtis Łącznik
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Kielak
Literatura:

Literatura jest związana bezpośrednio z tematyką realizowanych w ramach seminarium prac magisterskich.

Zakres tematów:

1. Doświadczenie wojny w twórczości literackiej pisarzy pokolenia lat 90. XIX wieku – Stanisława Długosza, Kazimiery Iłłakowiczówny i Eugeniusza Małaczewskiego.

2. Motyw ognia a fantastyka psychologiczna w twórczości Stefana Grabińskiego (na wybranych przykładach).

3. Obrazy społecznego buntu w polskiej literaturze fantastycznej XX wieku (na przykładzie „Trylogii księżycowej” Jerzego Żuławskiego; „Buntu” Władysława Reymonta i trylogii „Apostezjon” Edmunda Wnuka-Lipińskiego.

4. Doświadczenie samotności w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku (na podstawie wybranych utworów).

5. Motyw przemiany w baśniach Elwiry Korotyńskiej (na przykładzie wybranych utworów).

6. Wyobraźnia florystyczna Stanisława Wyspiańskiego (na podstawie listów artysty do Lucjana Rydla).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: rozwiązywanie problemów interpretacyjnych występujących we fragmentach prezentowanych prac , dokonywane w trakcie spotkań stacjonarnych.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są osiągane za pomocą metod eksponujących (prezentacja) i poszukujących (klasyczna problemowa), a weryfikowane przez ocenę pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności są osiągane za pomocą metod ćwiczeniowo-praktycznych (dyskusja seminaryjna; analiza wybranego zagadnienia przedstawionego we fragmencie pracy magisterskiej), a weryfikowane przez ocenę pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod eksponujących: prezentacja, oraz metod ćwiczeniowych: dyskusja, studium przypadku, weryfikowane przez ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego dokonuje się na podstawie złożonej pracy dyplomowej.

Kryteria oceny pracy zgodne z formularzem oceny pracy z APD.

Uwagi:

Obecność na zajęciach obowiązkowa - dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)