Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa w praktyce [WH-FP-M-I-2-PopJez] Semestr letni 2022/23
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poprawność językowa w praktyce [WH-FP-M-I-2-PopJez]
Zajęcia: Semestr letni 2022/23 [2022/23_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Ciunović
Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: samodzielne ćwiczenia, zadania problemowe, quizy, giełda pomysłów, dyskusja,

Efekty uczenia się w obszarze wiedzy są osiągane na drodze wykładu ćwiczeniowego i samodzielnego przygotowania do zajęć, a weryfikowane na rozmowie i zadaniach na zajęciach.

EU w zakresie umiejętności są osiągane na drodze wspólnego, grupowego oraz samodzielnego wykonywania ćwiczeń oraz dyskusji grupowej podczas zajęć, a weryfikowane w samodzielnych pracach domowych.

Efekty uczenia się w obszarze kompetencji społecznych są osiągane na drodze wspólnej analizy przykładów oraz prezentacji opracowanego tematu zaliczeniowego, a weryfikowane w trakcie grupowej dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się następujące elementy:

- obecność: 15 p.

- opracowanie tematu zaliczeniowego: 30 p.

- prace domowe (2 x 15 p.)

RAZEM: 75 p.

Punktacja w przełożeniu na ocenę końcową z zajęć:

maks. – 100% (75 p.)

bdb.+ - 95% (71 p.)

bdb. - 90% (67 p.)

db.+ - 84% (63 p.)

db. – 77% (57 p.)

dst.+ – 69% (51 p.)

dst. – 60% (45 p.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)